Newsletter pro absolventy PrF MU – 01/2024

Newsletter pro absolventy PrF MU – 01/2024
29. 1. 2024, 11:16

Newsletter PrF MU

Milí absolventi, milé absolventky Právnické fakulty MU,
přejeme vám vše dobré v novém roce. Po čase se opět hlásíme s novinkami z naší fakulty – tentokrát se dočtete například o výzkumném projektu Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti, jehož je PrF MU součástí. Chceme se s vámi podělit i o úspěchy našich vyučujících, absolventek a absolventů. Zároveň vám představíme možnosti dalšího vzdělávání na naší fakultě. Těšit se můžete i na videorozhovor s vedoucím Katedry finančního práva a národního hospodářství Petrem Mrkývkou o tom, jaké to bylo být studentem v 80. letech.

Setkejte se s přáteli nejen ze studentských let na jubilejním 50. ročníku Reprezentačního právnického plesu v hotelu International Brno v sobotu 9. března 2024. Vstupenky jsou již v prodeji na ples.law.muni.cz.

David Kosař jmenován profesorem

Dne 12. prosince 2023 převzal v pražském Karolinu od prezidenta Petra Pavla a ministra školství Mikuláše Beka profesorský jmenovací dekret pro obor Ústavní právo a státověda zástupce naší fakulty – vedoucí Katedry ústavního práva a politologie David Kosař.

Filip Křepelka jmenován profesorem

Vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Filip Křepelka byl 21. června 2023 ve Velké aule pražského Karolina jmenován prezidentem republiky profesorem v oboru práva Evropské unie.

Právnická fakulta MU partnerem ve výzkumném projektu analyzujícím dopady konfliktů na odolnost české společnosti

Naše fakulta si připsala jeden ze svých největších úspěchů v oblasti vědy a výzkumu za posledních 10 let. Stala se totiž součástí projektu „Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti“ (CoRe), financovaném z výzvy Špičkový výzkum v Operačním programu Jan Amos Komenský. Projekt CoRe chce analyzovat důsledky souběžně probíhajících krizí typu změn klimatu, válečných konfliktů (Ukrajina, Blízký Východ), (ne)dostupnosti energetických zdrojů, ilegální migrace či koronavirové pandemie, které ohrožují společenské systémy v ČR i zahraničí. S ohledem na propojenost současného světa tyto krize ovlivňují bezprostředně všechny oblasti našeho života. Podrobnosti a vyjádření proděkana pro vědu a výzkum Roberta Zbírala si můžete přečíst na našem webu.

Nový bakalářský studijní program Kriminalistická studia

Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity 19. září 2023 projednala a schválila záměr Právnické fakulty vytvořit nový bakalářský studijní program Kriminalistická studia. Rada ocenila mezioborové pojetí programu, na jehož realizaci se bude společně s Právnickou fakultou podílet také Lékařská fakulta, Fakulta sociálních studií, Přírodovědecká fakulta, Fakulta sportovních studií a Pedagogická fakulta. Rada vyzdvihla též skutečnost, že se prostřednictvím tohoto programu bude univerzita podílet na přípravě odborníků zajišťujících fungování kritické infrastruktury státu. Podrobnosti na webu fakulty.

Udělení Pamětních medailí Právnické fakulty UPJŠ v Košicích

Při příležitosti 50. výročí založení Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích zasedala Vědecká rada PrF UPJŠ v Domě umění v Košicích. Na tomto slavnostním zasedání byla Právnické fakultě Masarykovy univerzity a jejímu děkanovi Martinu Škopovi udělena Pamětní medaile za vzájemnou dlouholetou institucionální spolupráci.

Za dlouholetou spolupráci byl pamětní medailí oceněn také Michal Radvan, dlouholetý člen Vědecké rady PrF UPJŠ.

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro dospělé

V roce 2023 byl úspěšně dokončen tříletý projekt programu Erasmus+ s názvem „Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro dospělé“, který inicioval Martin Svoboda z Katedry finančního práva a národního hospodářství spolu s kolegy Petrem MrkývkouBarborou Buchtovou. Hlavním cílem projektu bylo posílení vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti na mezinárodní úrovni a vytvoření komplexního programu pro dospělé spolu s vzdělávacími materiály pro pedagogy. Projekt zahrnoval partnerskou spolupráci s Itálií, Španělskem, Tureckem a Spojeným královstvím.
Během projektu byl vytvořen online program pro lektory nazvaný „Financial Literacy“. Klíčovou výhodou tohoto programu je jeho flexibilita, která slouží jako nástroj podpory pro efektivnější rozvoj technického a předmětového výcviku v oblasti finanční gramotnosti. Tento program zahrnuje příklady nových výukových metod, které můžou být aplikovány v libovolné zemi EU, respektující lokální specifika, včetně národní legislativy.
Struktura programu zahrnuje 20 modulů pro finanční gramotnost, 17 inovativních karet s výukovými metodami a dva průvodce pro učitele s názvy „Jak vytvářet úspěšné vzdělávací cesty pro finanční gramotnost“ a „22 tipů a triků na zlepšení kvality vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti“. Program dále posiluje kapacitu vzdělávacích institucí při výuce finanční gramotnosti, nabízí lepší vedení v oblasti dovedností a kompetencí a podporuje rozvoj tutoringu a koučování učitelů.
Za úspěšné propojení účastníků z České republiky, Itálie, Španělska, Turecka a Spojeného království a za splnění vytyčeného cíle v oblasti rozvoje finanční gramotnosti v oblasti vzdělávání dospělých získal hodnocení „Good practice“ projekt od Národní agentury programu Erasmus+.
Pro více informací o projektu navštivte https://science.law.muni.cz/content/cs/projekty/projekty-evropske-unie/facilitate/ nebo přímo stránky projektu www.facilitate.center.

Nová odpočinková zóna

Představujeme vám nově otevřenou odpočinkovou zónu, která se nachází na fakultním dvoře. Slouží k relaxaci či k neformálnímu setkávání.

Jan Souček: Právničina se mi v médiích vždycky hodila

Od roku 2014 vedl náš absolvent Jan Souček brněnské studio České televize. Teď před ním stojí nová výzva: Rada ČT ho zvolila generálním ředitelem veřejnoprávní televize s mandátem na šest let od 1. října. Rozhovor s ním o vazbách na MUNI nebo o vědě ve vysílání ČT si můžete přečíst v Magazínu M.

Kateřina Ronovská jmenována ústavní soudkyní

Kateřina Ronovská, profesorka Katedry občanského práva PrF MU, byla 4. srpna 2023 jmenována prezidentem Petrem Pavlem novou soudkyní a zároveň místopředsedkyní Ústavního soudu.
Kateřina Ronovská vyučuje na katedře od roku 1999, její vedoucí se stala o 20 let později. Je expertka na oblast fundací a dalších (spíše tzv. neziskových) právnických osob, uznávaná odbornice v oblasti občanského práva. Vyučuje občanské právo hmotné, spolkové a nadační právo, věnuje se právu neziskových organizací a ochraně osobnosti.
Foto: Ústavní soud

Prorektor Radim Polčák získal ocenění za práci v oboru kyberbezpečnosti

Prorektor MU Radim Polčák byl uveden do Síně slávy Cybersecurity. Prestižní ocenění pro osobnosti působící v oboru kybernetické bezpečnosti získal při 24. ročníku mezinárodní konference IS2 v Praze. Síň slávy Cybersecurity existuje od roku 2018 v rámci nezávislé mezinárodní konference o informační bezpečnosti IS2. Podrobnosti v Magazínu M.

David Sehnálek převzal ocenění Global Legal Skills Conference Award

Konference Global Legal Skills pořádaná University of Illinois Chicago School of Law (USA) a Nottingam Trent University (UK) ocenila přínos Právnické fakulty MU k rozvoji výuky právních dovedností, inovativní přístupy a internacionalizaci v této oblasti na platformě podzimní školy Legal Writing and Related Global Legal Skills, i tvůrčí činnost v této oblasti. Podzimní (původně letní) školu Legal Writing and Related Global Legal Skills organizuje David Sehnálek již 12 let. Postupně se tato škola stala též volitelným předmětem na vídeňské právnické fakultě a také předmětem zařazeným v programu LL.M. in Legal Theory pod Goethe-University v německém Frankfurt/Main. Absolvovalo ji již několik stovek studentů z ČR, Rakouska, Německa, ale i Turecka, Slovenska, Slovinska, a dokonce i jedna studentka ze Saudské Arábie.

Jakub Harašta oceněn MUNI Innovation Award 2023

Jakub Harašta získal za monografii Citační analýza judikatury cenu MUNI Innovation Award 2023. Monografie Citační analýza judikatury představuje finální výstup projektu GA ČR (2017 až 2020). Projekt přinesl unikátní postupy, které nebyly dříve v prostředí ČR využity. Jeden ze tří vedoucích právních informačních systémů na českém trhu nyní využívá projektem inspirované řešení. O poznatky projektu projevil v roce 2022 zájem také Nejvyšší soud v rámci snahy o racionalizaci vnitřních procesů. Více na webu fakulty.

MjUNI na Ústavním soudu

V sobotu 13. května 2023 se do juniorské univerzity MjUNI zapojila naše fakulta. MjUNI je určena žákům a studentům od 9 do 18 let. Dětem se nabízí unikátní příležitost poznat akademické prostředí či si nanečisto vyzkoušet roli studenta vysoké školy.
Program Právnické fakulty MU připravili vyučující z Katedry ústavního práva a politologie pod vedením docenta Vojtěcha Šimíčka a přivítali děti v budově Ústavního soudu. ÚS je tradičním dějištěm juniorské univerzity a katedra připravuje program pro děti každoročně.
Více informací o projektu MjUNI naleznete zde.

Výsledky Ceny Ius et Societas 2022/2023

Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity každoročně vyhlašují Soutěž o cenu Ius et Societas pro studenty českých, slovenských a dalších zahraničních vysokých škol. Spolupracujícími institucemi jsou Ústavní soud ČR, Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Nejvyšší státní zastupitelství ČR a Veřejný ochránce práv.
Cena Ius et Societas je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěže se pravidelně zúčastňují studenti magisterských, bakalářských a doktorských studijních programů vysokých škol.
V minulém roce, kdy se sešel větší počet soutěžních prací, se hodnotilo zvlášť ve dvou kategoriích, a to v magisterských pracích a v pracích doktorandských. Z obou kategorií byly vybrány tři vítězné práce. Výsledky najdete na webu fakulty.

Podporujeme váš další profesní i osobní rozvoj

Hledáte úzce zaměřené vzdělávání? Chcete si rozšířit svoje profesní znalosti a dovednosti? Nebo se potřebujete zorientovat v legislativních novinkách?
Centrum dalšího vzdělávání na Právnické fakultě MU je místem, které propojuje teorii a praxi a umožňuje osobní rozvoj i kariérní růst všem účastníkům. Připravuje jednodenní kurzy i dlouhodobé programy, které jsou určeny pro různé profesní skupiny. Témata jsou volena s ohledem na aktuální legislativní změny, vývoj judikatury a potřeby odborné veřejnosti ve veřejném i soukromém sektoru.

Co u nás najdete:

  • Kurzy LL.M v několika specializacích
  • Dlouhodobé programy pro různé profesní skupiny, např. soudní znalce, daňové poradce, advokáty, překladatele a tlumočníky a další
  • Jednodenní online i prezenční kurzy zaměřené zejména na aktuální legislativu
  • Konference pro soudní znalce
  • Unikátní systém vzdělávání pro soudní znalce
  • Online přípravné kurzy k přijímačkám na VŠ
  • Kurzy pro seniory
  • Kurzy na zakázku
  • Pronájem moderně vybavených učeben

Zajímá vás, jaké programy a kurzy připravujeme? Napište si o zasílání pravidelného měsíčního Newsletteru našeho oddělení a zůstaňte s námi v kontaktu.

Chcete se dál vzdělávat? Nabídka distančního a kombinovaného studia na PrF

Pokud se vám stýská po studentských letech a chtěli byste si rozšířit vzdělání, můžete využít nabídky bakalářských studijních programů naší fakulty. Studovat můžete v kombinované a distanční formě, které jsou vhodné i pro vytíženější z vás.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity je první právnickou fakultou v České republice, která umožňuje studentům stát se experty v oblasti práva mezinárodního obchodu distanční cestou. Využívá přitom jedinečného informačního systému Masarykovy univerzity a zkušeností předních odborníků, kteří již v oblasti prezenční i distanční výuky působí, například v prestižních programech LL.M. pro vrcholné experty z praxe. Cílem distanční výuky je prostřednictvím moderních technologií zpřístupnit vzdělání ve vybraných oblastech práva lidem, kteří jsou pracovně vytíženi, nebo nemohou z jiného důvodu výuku absolvovat klasickou prezenční formou.

V naší nabídce najdete také bakalářské kombinované programy – Veřejná správa, Vyšší justiční úředník a Teorie a praxe trestního a správního procesu. Více informací o našich studijních programech je k dispozici na našich stránkách. Těšíme se vás!

Studium v 80. letech | 70. a 80. léta z pohledu studenta

Víte, že Právnická fakulta MU má svůj Youtube kanál? Sledovat na něm můžete zajímavé přednášky, vzkazy absolventů i rozhovory o historii fakulty.

V jednom z dílů rozhovorů o historii fakulty z pohledu studenta zpovídal Jaromír Tauchen doc. JUDr. Petra Mrkývku, Ph.D., vedoucího Katedry finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty MU.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube