Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 9/2022

Newsletter 9/2022
22. 9. 2022, 12:13

Newsletter 6/2024

děkan"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi přivítat Vás v akademickém roce 2022/2023. Krásně by se mi psalo, že všechny problémy, kterým jsme doposud společně čelili, jsou za námi. Že nás čekají pouze časy, kdy budeme budovat, co se zbortilo, a opravovat, co se poškodilo. Že navážeme na to, co se podařilo (čehož také nebylo málo). Bohužel, problémy ještě nekončí. Sotva opadla vlna zájmu o nový virus, přiřítily se problémy spojené s válkou v našem sousedství, rostoucími cenami a energetickou nejistotou.

Nejsou to problémy, které si můžeme dovolit brát na lehkou váhu a uzavřít se ve sféře akademického bádání a roztomilé společenské roztržitosti. Zejména pokud přihlédneme k tomu, že právo je nástrojem řešení společenských krizí, má předcházet problémům a nabízet řešení složitých společenských situací. Proto současnost staví před právníky nelehké úkoly a složité situace, ve kterých bychom měli obstát. Bylo by snadné zapomenout, co se děje za zdmi fakulty a soustředit se na atmosféru uvnitř. Není to možné. Jednak nám to nedovolí naše pozice, ale také vnější svět ovlivňuje nejen pohodu, ale často i životní podmínky všech členů akademické obce, či všech lidí, kteří jsou s fakultou spojeni. Stejně jako se právo uskutečňuje ve společenském kontextu, odehrává se v něm i výuka, věda či administrativa.

Občas nabývám dojmu, že vše, co si z krizí a svízelí odnášíme, zapomeneme hned za dalším rohem. Ani já nejsem výjimkou. Nesmíme však rezignovat; naopak, je třeba se nadále pokoušet pracovat na řešení situací, které jsou před námi. Je nutné aktivně hledat příležitosti a nebát se nových výzev. Fakulta jako instituce je zde k tomu, aby Vám pomáhala a umožňovala Vám se zlepšovat. Nejsem úplný naiva, ne vše je možné, ale možné je toho dost.

Proto ve mně zůstává dost optimismu. Problémy jsou od toho, abychom je řešili, a ne k tomu, abychom se z nich zbláznili. Věřím, že společně se nám podaří překonat nelehká období a vrátit se k tomu, co nás baví: učit, studovat, bádat a společně se setkávat. Pro pamětníky připomenu, že neumím uplést vánočku, ale pár dobrých lidí se mi bude věnovat: takže nemožné se stane možným (to už bude záležet na míře mé neschopnosti). A i proto si mohu dovolit poprosit Vás o další kus trpělivosti a odvahy postavit se současným výzvám. Zatím nehrozí, že fakultu zavřeme. Píše a říká se ledacos, ale i fakulta má své povinnosti, a ty by měla plnit.

Přeji Vám, pokud možno, klidný a zdravý akademický rok 2022/2023.

Slavnostní imatrikulace studentů Právnické fakulty MU

Dnes proběhla v aule slavnostní imatrikulace nových studentů naší fakulty.

Nakupovat můžete v kamenném obchodě KNIHY DOBROVSKÝ v Joštově ulici a v e-shopu. Studenti mohou při nákupu knih uplatnit slevu na studentskou kartu ISIC.
V Joštově ulici jsou knihy vystaveny v nejnižším podlaží „učebnice“ v sekci „právo“ vedle nabídky brožur ÚZ.
Věříme, že Vás prodej učebnic v knihkupectví Dobrovský na nejrušnějším meeting pointu v Brně potěší.

Noc vědců

Noc vědců je akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane.

A na jaký program se můžete těšit na Právnické fakultě MU?
V rámci Noci vědců je připraven program, ve kterém bude právo představeno jako atraktivní disciplína a necháme Vás zažít „práva na vlastní kůži“. Vyzkoušíte si například vyjednat mezinárodní kontrakt pro dodávky plynu, uvidíte, jakým způsobem právo vzniká, uslyšíte, jaký máme vrozený smysl a cit pro to, co je správné a ukážeme Vám, kterých oblastí našich životů se právo dotýká a co právo dělá pro to, abychom mohli společně fungovat. Součástí programu bude také přednáška docenta Sobka s názvem „Morální odmítnutí“ a zajímavé bude i uvedení divadelní hry „1918: Hovory před zákonem“.​

Právnický zahajovák 2022

Zveme vás na „Právnický zahajovák 2022“, který proběhne ve středu 5. 10. 2022 od 17.00 hodin v nedaleké restauraci Plzeňský dvůr.
Těšit se můžete na hudbu, občerstvení a hlavně na setkání a popovídání s kolegy a kolegyněmi, kamarády, kamarádkami, studenty a studentkami.

Kateřina Šimáčková: Co se právě děje na ESLP?

V pátek 9. 9. seznámila Kateřina Šimáčková posluchače s tím, co ji po jejím příchodu na ESLP nejvíce překvapilo, jaká jsou hlavní témata, jimiž se právě teď tamní soudci a soudkyně zabývají, a na která důležitá rozhodnutí se můžeme v nejbližších měsících těšit v rámci celé Evropy i konkrétně ve vztahu k České republice.

Záznam na YouTube Prf MU

Paul Von Blum přednášel na fakultě

V září jsme zahájili výuku s širokou nabídkou kurzů v cizím jazyce, včetně kurzů vyučovaných zahraničními odborníky.
Mezi ně se mimo jiné již tradičně zařadil profesor Paul Von Blum z Kalifornské univerzity v Los Angeles se svou blokovou výukou na téma ​„Law and the Humanities“.
Při návštěvě profesora Von Bluma vznikl zajímavý rozhovor pro Magazín M, o který se s vámi brzy podělíme na webu fakulty a sociálních sítích.

Osobní vzkaz pana profesora studentům PrF na našem YouTube kanále

Projekt Financial Literacy Training in Adult Education (FACILITATE)

V září 2022 reprezentoval čtyřčlenný tým z Masarykovy univerzity Českou republiku na třídenním Short-term Joint Staff Training Event pořádaném v rámci řešení projektu Financial Literacy Training in Adult Education (FACILITATE) v tureckém městě Konya. Cílem bylo podání zpětné vazby k připravovanému e-learningovému kurzu, který představuje jeden z hlavních výstupů projektu Erasmus+ zabývajícího se tématy z oblasti finanční a právní gramotnosti. Společného programu se účastnili i zástupci realizačních týmů z Turecka, Itálie, Španělska a Velké Británie.
Podrobnosti na webových stránkách projektu https://science.law.muni.cz/content/cs/projekty/projekty-evropske-unie/facilitate/

Události na fakultě

Církev a stát

Ve spolupráci se Společností pro církevní právo proběhl další ročník konference Církev a stát, kterou letos zahájili děkan fakulty doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., a soudkyně Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Dopolední příspěvky představily vývoj v oblasti manželského práva, trestního práva či reformu Římské kurie. Odpoledne se účastníci věnovali lidskoprávní problematice, konkrétně diskriminaci z důvodu náboženství.

České právo a informační technologie

V prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity proběhla již XIV. česká konference věnovaná právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice, která byla zahájena panelovou diskuzí na téma Akt o umělé inteligenci (AI Act) moderovanou Radimem Polčákem (ÚPT PrF MU). Panelisty byli Daniel Všetečka, Martin Čmejrek, Jaromír Novák.
Kompletní přehled všech témat konference naleznete na https://cpit.law.muni.cz/content/cs/program/.

Připravované akce na fakultě

Přednáška docenta Křepelky

Právnická fakulta zve na přednášku doc. JUDr. Filipa Křepelky, Ph.D., s názvem Vysoká míra konstitucionalizace práva EU a její důsledky, která se koná v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Právo Evropské unie.
Přednáška se uskuteční 26. 9. 2022 od 14 hodin v místnosti č. 140 a bude přenášena i online.

Nové publikace

KÜHN, Zdeněk, KRATOCHVÍL, Jan, KMEC, Jiří, KOSAŘ, David et al. Listina základních práv a svobod Velký komentář. Nakladatelství Leges, 2022. ISBN 978-80-7502-609-5.


ZIBNER, Jan. Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu. Wolters Kluwer , 2022, 192 s. ISBN 978-80-7676-442-2. Dostupné z: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/umela-inteligence-jako-technologicka-vyzva-autorskemu-pravu.p6779.html
U Wolters Kluwer ČR vyšla knižní verze disertační práce Jana Zibnera. Kniha pojednává o fenoménu umělé inteligence a jeho vlivu na oblast autorského práva. Vlivem širokých možností umělé inteligence totiž vznikají nejrůznější výtvory bez jasného vymezení vůči autorskoprávní ochraně.

Nová publikace v JUSTIN working papers

V sérii JUSTIN working papers má Ústav pro otázky soudnictví novou publikaci. Autorem článku „Constitutional Dynamics of Multi-Level Governance of Hungary“ je Attila Vincze. Článek vyjde v CONSTITUTIONAL DYNAMICS OF MULTI-LEVEL GOVERNANCE (Patricia Popelier, Peter Bursens and Alberto Nicòtina eds.). Pro další info: https://justin.law.muni.cz/publikace/justin-working-papers-series-commentaries

Účelem JUSTIN Working papers je sdílet výzkumné aktivity členů a členek Ústavu pro otázky soudnictví, propagovat jejich současnou práci a představit jejich výsledky mezinárodnímu publiku. Se svými připomínkami k článkům se můžete obracet přímo na autory a autorky prostřednictvím e-mailu. Pokud máte zájem o zařazení svého článku do série, napište nám na adresu justin@law.muni.cz.

Zprávy z fakulty

Vyhlášení volby děkana

Předseda Akademického senátu PrF MU podle čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje na 21. 11. 2022 ve 14.00 v aule PrF MU zasedání akademického senátu, na němž se bude rozhodovat o návrhu na jmenování děkana.
Návrhy na kandidáta na děkana lze podávat do pondělí 24. 10. 2022.

Věda a výzkum

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

  1. V termínu do 15. 11. 2022 je možné podávat přihlášky v rámci stipendijní nabídky DAAD (Německé akademické výměnné služby) na období realizace pobytů od června do listopadu 2023.
    DAAD nabízí následující možnosti stipendií: Více informací najdete zde.
    Kompletní nabídku PROJEKTOVÝCH STIPENDIÍ a PROGRAMŮ PRO VYSOKÉ ŠKOLY vypisovaných organizací DAAD najdete zde.
  2. Program Fulbright nabízí nejen akademikům pobyty, které se dlouhodobě vyplácejí – takový je závěr výzkumu mezi jeho absolventy k třicátému výročí působení Fulbrightovy komise na českém území. S kompletní zprávou z tohoto výzkumu se můžete seznámit zde. Aktuální nabídky, včetně nadcházejících webinářů, jsou k dispozici na stránkách Fulbrightovy komise.
  3. Ohlédnutí za zářijovými příjezdy zahraničních studentů (v rámci Orientation Weeku), alumni/absolventů (v rámci akce Homecoming) a vyučujících (profesor Von Blum).
  4. Na fakultě jsme přivítali studenty z evropských zemí v rámci programu Erasmus+ a také například i z těchto vzdálenějších destinací: Austrálie, Gruzie, Indie, Japonsko, Peru.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou zveřejňovány na webu v sekci Zaměstnanec

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Jak nastavovat a rozvíjet vztah se studenty
Workshop se koná 4. října 2022 od 9:00 – 15:00 hod.
Společně na tomto workshopu prozkoumáte co, kdy a jak (ne)dělat, abyste vytvořili takové studijní prostředí, které umožní mít korektní vztahy a ve kterém se učení daří. Workshop si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %). Informace a odkaz na registraci na odkaze https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/vztah-10-22.

Reflektivní setkání (komunita) I.
Workshop se koná 13. října 2022 od 16:00 – 18:30 hod.
Přineste své zážitky z výuky do komunity vyučujících! Reflexe v podpůrné skupině vám přinese mnoho dobrého: úlevu při sdílení trablů, svěží pohledy na vaši výuku, potvrzení, že v tom nejste sami, praktické tipy a inspiraci, vyžádané dobré rady, radost z toho, že to děláte dobře. Kolegiální reflexe je jedním z nejúčinnějších způsobů profesního učení. Program reflektivního setkání se přizpůsobí vašim potřebám a tématům, která přinesete. Registrace na webu https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/reflektivni-setkani-10-22.

Respekt až na půdu
Workshop je určen pro zaměstnankyně a zaměstnance univerzity, kteří si přejí získat základní vhled do tématu sexuálního obtěžování ve specifickém prostředí českých vysokých škol.
Školení se konají vždy od 9 do cca 13 hodin. Podrobnosti na https://cerpek.muni.cz/workshopy/respekt-az-na-pudu

Noví zaměstnanci

JUDr. Marie Zámečníková, Ph.D. JUDr. Marie Zámečníková, Ph.D.
odborná asistentka
Katedra ústavního práva a politologie

Marie Zámečníková je absolventkou magisterského a doktorského studijního programu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci výzkumu se soustředí na otázky zákonodárného procesu, jeho vad a vad zákonů vůbec, a to zejména z komparačního hlediska. Na toto téma publikovala monografii Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku. Německy mluvící parlamentní prostředí měla možnost poznat i díky stážím v Německém spolkovém sněmu a rakouském Parlamentu. Vedle akademické činnosti působí v advokacii, přičemž zastupuje především zahraniční klienty působící na českém trhu. Kromě práva je její vášní hudba, které se také aktivně věnuje.
 
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D.
odborná asistentka
Katedra ústavního práva a politologie

Alžbeta Králová absolvovala magisterské a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a bakalářské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (obory evropská studia, mezinárodní vztahy). Ve výzkumu se zaměřuje zejména na oblast azylového a cizineckého práva, s důrazem na právo na spravedlivý proces a přístup k opravným prostředkům. V této oblasti publikovala mimo jiné článek Legal Remedies in Asylum and Immigration Law: The Balance Between Effectiveness and Procedural Autonomy? v Central European Public Administration Review, dále je např. spoluautorkou monografie Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné právě – jejich systém a efektivnost. Působila jako poradkyně oddělení analytiky a srovnávacího práva na Nejvyšším soudu, kde se podílela na výzkumu aplikace unijního práva českými civilními soudy. Následně se jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv věnovala oblastem justice a migrace.
 
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
docent
Katedra finančního práva a národního hospodářství
  JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
manažer projektu
Centrum dalšího vzdělávání
 
Ing. Mgr. Michaela Vaisová Ing. Mgr. Michaela Vaisová
odborná pracovnice
Centrum dalšího vzdělávání
  Tereza Kolenská Tereza Kolenská
manažerka vnějších vztahů a marketingu
Oddělení vnějších vztahů a marketingu
 
  Mgr. Petra Petříková
asistentka
Katedra občanského práva

Důležité odkazy

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

 

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube