Newsletter pro zaměstnance PrF MU - 7–8/2021

Newsletter 7–8/2021
30. 8. 2021, 9:49

Newsletter 6/2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
uplynulo již hodně času, ve kterém jsme se nemohli setkávat, a proto Vás nyní s radostí můžeme pozvat na zahájení nového semestru na naší fakultě.

Přijměte prosím pozvání na „Právnický zahajovák 2021“, který proběhne ve středu 29. 9. 2021 od 16.00 hodin na Právnické fakultě MU. Při této příležitosti budou otevřeny a představeny nově zrekonstruované velké učebny.

Zahajovák bude probíhat před fakultou na travnaté ploše a ve dvoře fakulty, těšit se můžete na hudbu, občerstvení a hlavně na setkání a popovídání s kolegy a kolegyněmi, kamarády, kamarádkami, studenty a studentkami, prostě s přáteli.

Připravované akce

Proportionality: Current Challenges and Perspectives

10. září 2021
Conference held by Department of Legal Theory. Main organizer Martin Hapla​ (email Martin.Hapla@law.muni.cz). Register to email teorka@law.muni.cz.

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR

23. září 2021
V aule proběhne konference Unie obhájců ČR pořádaná ve spolupráci s naší fakultou. Jde o tradiční akci, která se věnuje aktuálním praktickým, ale i teoretickým otázkám trestního práva, v letošním roce je ústředním tématem deset let od přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Toto jubileum skýtá ideální příležitost pro bilancování dosavadního, jakož i budoucího možného vývoje uvedeného institutu. Konference poskytne pro takové hodnocení důstojnou platformu, přičemž svoji účast již nyní přislíbila řada významných osobností (nejen) z oblasti trestněprávní teorie a praxe. Podrobnosti v pozvánce.

 

Církev a stát 2021

15. září 2021
Letos se konference zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i správněprávní otázky spojené s činností náboženských společenství ve zdravotnictví a v dopravních sítích (zejména na železnici) a na praktické problémy realizace majetkového vyrovnání.
Více viz http://cirkevastat.law.muni.cz

Noc vědců 2021

24. září 2021
Pro všechny zájemce bude připraven online program. Zábavná vědecká videa přestaví Čas z různých vědeckých pohledů. Zároveň se naši vědci a vědkyně podělí o svoji práci v podcastu, který téma z videa rozšíří a prohloubí. Díky Facebooku se budete moci zapojit a doptávat se našich vědeckých pracovníků na vše, co Vás zajímá.
Podrobnosti na https://www.nocvedcu.cz/

Akce Ústavu práva a technologií

Na podzim pořádá Ústav práva a technologií dvě tradiční konference. XIII. ročník národní konference České právo a informačních technologie (hlavní organizátor Matěj Myška) bude probíhat ve dnech 9. a 10. 9. Veškeré informace jsou dostupné na konferenční webové stránce www.cpit.law.muni.cz. Mezinárodní konference Cyberspace 2021 (hlavní organizátor Jakub Míšek), která je letos organizována již po devatenácté, se uskuteční ve dnech 26.–30. 11. I v případě této konference je veškeré info dostupné na webových stránkách konference www.cyberspace.muni.cz. Obě akce by se měly uskutečnit prezenční formou, přičemž vybrané sekce u konference Cyberspace budou realizovány též online. V závislosti na vývoji aktuální situace je možný přechod do online režimu u celé konference.

XI. ročník Konference o zdravotnickém právu „Lidé, zdravotnictví a právo (hlavní organizátor Michal Koščík) se uskuteční ve dnech 9. a 10. 9. v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Na programu jsou legislativní změny v oblasti veřejného financování zdravotních služeb, aktuální otázky odpovědnosti, ochrana veřejného zdraví a téma Evropské zdravotní unie.

Jubilejní X. ročník konference Argumentation (letos s hlavním tématem „Conceptualization in Law“, hlavní organizátorka Terezie Smejkalová) se uskuteční 22. 10. online a bude se věnovat alternativním metodám argumentace v právu (organizátor Jakub Harašta).

Publikace

Časopisy PrF MU

Časopis
pro právní vědu a praxi


Aktuální číslo na webu cpvp.law.muni.cz

Masaryk University Journal of Law and Technology

Aktuální číslo na webu mujlt.law.muni.cz

Revue
pro právo a technologie


Aktuální číslo na webu revue.law.muni.cz

Online soudnictví v České republice

Monografie Online soudnictví v České republice, na níž se podíleli doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. a JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) z Ústavu práva a technologií, představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice.
Monografie shrnuje současný stav digitalizace justice u nás a v zahraničí a obsahuje výsledky prvního veřejného průzkumu na téma online soudů mezi občany ČR.
Publikace též předestírá kroky, které je nutno učinit při přípravě na zavedení prvních online soudů, jakož i výhledy do budoucnosti této problematiky.​

Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia

RADVAN, Michal, Riël FRANZSEN, William J. MCCLUSKEY a Franzes PLIMMER. Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. 1. vyd. Maribor: Lex Localis, 2021, 1141 s. ISBN 978-961-7124-04-0. DOI: https://doi.org/10.4335/2021.6
Kniha se zabývá problémy týkajícími se současných systémů nemovitostní daně, aspektů implementace, registrace pozemků a staveb, role katastrů a vývoje trhů s nemovitostmi ve 31 zemích střední a východní Evropy a střední Asie. Poskytuje informace o nemovitostech pro jednotlivé země, které nebyly dříve publikovány. Rozsah tohoto textu se zabývá post-sovětskými zkušenostmi se zdaněním nemovitostí a nemovitostmi v každé ze zemí, které vznikly od rozpadu Svazu sovětských socialistických republik v roce 1991; společně s takzvanými satelitními státy pod nadvládou SSSR; stejně jako vznik nových zemí po rozpadu Jugoslávie v roce 1992; a Slovenskou republikou a Českou republikou, které vyplynuly z rozpadu Československa v roce 1993.

Knižní novinky z produkce Právnické fakulty MU

VODIČKA, Jiří. Auta, emise a klima: právní nástroje environmentální regulace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s., Edice Scientia, sv. č. 709. ISBN 978-80-210-9878-7 (brož.), 978-80-210-9879-4 (online). Dostupné z: Open Access

Monografie rámcově představuje unijní (a související národní) právní úpravu typového schvalování nových vozidel se zaměřením na zkušební cykly WLTP a RDE. Analyzuje emisní normy Euro, které definují mezní limity pro znečišťující látky emitované vozidly, a zároveň analyzuje unijní právní úpravu emisí CO2 z nových vozidel. Monografie se taktéž zabývá konkrétními nástroji právní regulace (přímými i nepřímými), jejichž využití by mohlo dopomoci k rozvoji bezemisní dopravy a zároveň zlepšení kvality vnějšího ovzduší, a to zejména ve městech.

Zprávy z fakulty

Harmonogram semestru podzim 2021
Byl zveřejněn harmonogram semestru podzim 2021 a je ke stažení z IS MU.


Další důležité odkazy

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

  • Fakulta pro rok 2021 nabízí podporu internacionalizace akademických pracovníků dle Pokynu děkana č. 1/2021, a to na tyto aktivity:
    • aktivní účast na zahraniční konferenci ve výši 15 000 Kč,
    • budování či rozvíjení mezinárodních vědeckých sítí ve výši 20 000 Kč,
    • zapojení se do výuky v programech na zahraničních univerzitách ve výši 20 000 Kč.
  • V termínu do 15. 9. 2021 je možné podávat návrhy projektů v rámci projektu AKTION pro rok 2021 na období realizace projektů od 15. 10. 2021 do 31. 12. 2021. Návrhy projektů se posílají hromadně za celou univerzitu. CZS MU přijímá podklady do 9. 9. 2021. Pro odsouhlasení a podpisu na fakultní úrovni je nutné podat zprávu o projektovém záměru s předstihem. Více informací najdete na webu fakulty.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou také pravidelně zveřejňovány na webu https://www.law.muni.cz/content/cs/zamestnanec/.

Věda a výzkum

Kotutorát dizertační práce

Dne 23. srpna 2021 dokončil svá doktorská studia úspěšnou obhajobou dizertační práce Ladislav Hrabčák. JUDr. Hrabčák studoval na Právnické fakultě MU na základě Dohody o mezinárodní spolupráci uzavřené mezi Prf MU, PrF UPJŠ v Košiciach a studentem. Svoji závěrečnou práci na téma Európske a národné pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam vytvořil v průběhu tří let pod dvojím vedením: v Košicích byl jeho školitelem děkan doc. Miroslav Štrkolec, v Brně doc. Michal Radvan. Na katedře finančního práva a národního hospodářství je to již třetí úspěšný kotutorát dizertační práce: v roce 2014 takto absolvovali Michal Kozieł a Damian Czudek ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity v Bialystoku.

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

MENTORING – Nabídka mentorského programu CERPEK

Máte zájem o individuálnější a intenzivnější přístup k rozvoji vašich pedagogických kompetencí?
Mentoring, či pedagogické konzultování, je velmi účinný způsob, jak zlepšovat vlastní výuku a rozvíjet své pedagogické kompetence. Nabízíme vám spolupráci se zkušeným pedagogem, který uvidí vaši výuku a poskytne vám svůj pohled, odpoví na vaše otázky a doporučí vám cesty, jak se dále rozvíjet ve směru, o který máte zájem.
Spolupráci s mentorem si řídíte sami – máte tak unikátní možnost získat přesně to, co potřebujete.

Komu je mentoring určen?
Mentoring je tady pro všechny vyučující z Masarykovy univerzity. Primární cílovou skupinou jsou začínající vysokoškolští učitelé z řad doktorských studentů a mladých akademiků podílejících se na výuce. Ale jste-li pravidelný externí vyučující či zkušenější akademik, který hledá nové impulzy do své výuky, je nabídka mentoringu otevřena i vám.

Jak na to?
Vyberte si svého preferovaného mentora na webových stránkách CERPEKU v sekci „naši mentoři“ a jeho/její jméno uvedete přímo do přihlášky do mentorského programu CERPEK.

Centrum dalšího vzdělávání

Právní minimum pro seniory

Další cyklus kurzů pro seniory – Právní minimum – nabídne praktický pohled na právo. Jednotlivá témata reagují na problémy, se kterými se senioři setkávají v každodenním životě. Lektoři připravili ucelený návod na to, jak se některým nepříjemným situacím vyhnout, případně jak je řešit. Součástí kurzů jsou i exkurze na zajímavá místa v rámci Brna – například Ústavní soud, Magistrát města Brna, Kancelář veřejného ochránce práv a další.

Kurzy budou probíhat pravidelně každé úterý od 9. listopadu 2021 do 1. února 2022 v budově Právnické fakulty MU na Veveří ulici. Více informací o kurzu najete na webu kurzy.law.muni.cz

Noví zaměstnanci na Právnické fakultě MU

Dr. Bettina Bacher
odborná pracovnice
Ústav práva a technologií
  Mgr. Bc. Monika Hanych, Ph.D., LL.M.
odborná pracovnice
Ústav práva a technologií

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube