Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 5/2024

Newsletter 5/2024
27. 5. 2024, 15:50

Newsletter 6/2024

Dies academicus

V rámci Dies academicus byly ve čtvrtek 23. května uděleny Ceny rektora, oceněni byli i zástupci PrF MU. Malou bronzovou medaili pro vynikající studenty doktorských programů získal Jakub Vostoupal, bronzovou medaili za významný sportovní výkon získala studentka PrF Agáta Koupilová, cenu pro vynikající studenty magisterských programů převzal Martin Erlebach. Z řad akademiků byli oceněni bronzovou medailí za inovace v oblasti podpory výuky Jakub HaraštaMatěj Myška z Ústavu práva a technologií a David Sehnálek, Tereza KyselovskáNaděžda Rozehnalová z Katedry mezinárodního a evropského práva. Poslední jmenovaná převzala také Zlatou medaili MU. Podrobnosti o oceněných z naší fakulty si můžete přečíst zde.

Den absolventů 2024

Ve čtvrtek 9. května se v rámci 105. výročí založení MU uskutečnil na naší fakultě Den absolventů. Akce se nesla v přátelském duchu. Absolventky a absolventy přivítal ve Velké aule Karla Engliše proděkan Michal Radvan, následně se hosté dozvěděli o novinkách na fakultě od děkana Martina Škopa, proděkana Davida Sehnálka a docenta Matěje Myšky. Absolventský den pokračoval neformálním setkání ve foyer při číši vína. Zájemci se zúčastnili prohlídky fakulty vedené Jaromírem Tauchenem, poté už měli možnost zavítat na fakultní dvůr a pobavit se na tradiční akci závěru semestru Právnický ukončovák.

Návštěva soudců SDEU

V úterý 21. května navštívili naši fakultu soudci Soudního dvora Evropské unie Jan PasserAlexandra Prechal. Po společném setkání s děkanem Martinem Škopem, proděkanem Davidem Sehnálkem a zástupci vyučujících i studujících následovala přednáška, která přiblížila antidiskriminační judikaturu SDEU. Následovala debata, kterou moderovala Zuzana Vikarská.

MUNI DAY

Ve čtvrtek 16. května proběhl v Univerzitním kampusu v Bohunicích MUNI DAY – den plný sportu, zábavy a poznání. Naši fakultu reprezentoval studentský spolek ELSA.

Ústavní soud hostil program PrF pro MjUNI

V sobotu 18. května pokračoval program dětské univerzity MjUNI. Tentokrát měli účastníci a účastnice na výběr témata fakulty sociálních studií a právnické fakulty. Pro starší část dětí z MjUNI si program s názvem Příběh trestního práva: Od středověkých mučíren po moderní soudy připravil David Kolumber z Katedry dějin státu a práva. Program pro mladší část účastníků hostil Ústavní soud České republiky. O program se postarali hned tři ústavní soudci – Vojtěch Šimíček, Kateřina RonovskáVeronika Křesťanová za pomoci šikovných studujících naší fakulty. Nejprve se konala prohlídka krásné budovy Ústavního soudu, kde se děti podívaly i na místa, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Následovalo simulované soudní jednání. Účastníci a účastnice se ujali rolí soudců, žalobců a obhájců. Řešili dva zapeklité případy inspirované skutečností – pokutu pro kavárníka, který si nepřál ve svém podniku děti do 6 let, a případ ukončení pracovního poměru pro kuchařku ve školní jídelně, která si nepovoleně odnesla jídlo z práce domů. Zúčastnění se do svých rolí velmi vžili a všichni si den moc užili. 

Student PrF mezi oceněnými soutěže Start Your Business

Již počtvrté ocenila Masarykova univerzita nejlepší studentské projekty, které podpořila 480 tisíci korunami na jejich další rozvoj. Do letošního ročníku soutěže se registrovalo 34 týmů. Ocenění získal i student naší fakulty Jakub Pitucha se svým projektem Jacob o´Clock – zaměřeným na výrobu stylových hodinek „na míru“.
O kompletních výsledcích se dočtete na https://www.em.muni.cz/udalosti/17389-safran-nove-generace-soutez-start-your-business-2024-zna-sve-viteze

Právnická fakulta součástí festivalu Open House Brno

V neděli 19. května se naše fakulta zapojila do festivalu Open House Brno. Zájemci měli možnost prohlédnout si budovu fakulty včetně Velké auly Karla Engliše a knihovny PrF MU. Komentovaných prohlídek se zúčastnilo na 150 návštěvníků a návštěvnic. Zavítala k nám i kreativní ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová. Děkujeme dobrovolnicím a dobrovolníkům, díky kterým se tato akce mohla uskutečnit!

Václav Stupka pomáhá zlepšovat kyberbezpečnost v Latinské Americe

Václav Stupka se podílel na budování kapacit v rámci mezinárodního workshopu pořádaného českým Ministerstvem zahraničních věcí pro osm zemí Latinské Ameriky v Bogotě s kolumbijskými partnery a latinskoamerickým kyberbezpečnostním centrem EU LAC4. Podrobnosti na síti X: https://x.com/CzechMFA/status/1783775331221979216

Radim Polčák členem OECD Expert Community

Radim Polčák se za Českou republiku stal členem OECD Expert Community on Data Free Flows with Trust (DFFT) – https://www.oecd.org/digital/data-free-flow-with-trust/

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE)

V průběhu dubna proběhlo v Tallinnu pod taktovkou NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) největší kyberbezpečnostní table-top cvičení na světě – Locked Shields 24. Tato unikátní událost jde mimo hranice tradičního kyberbezpečnostního cvičení a obsahuje krom technické části i část právní, strategickou a mediální. Cílem cvičení bylo navodit realistické scénáře, jako jsou kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu nebo státní správu, a donutit jednotlivé týmy, aby na ně dokázaly adekvátně reagovat (např. věděly koho kontaktovat, znaly své plány krizového řízení, relevantní právní úpravu, zajistily technické zabezpečení svých systémů atd.). V letošním roce se jako členka White Team Legal zúčastnila cvičení i studentka doktorského programu na ÚPT Anna Blechová. Její úlohou bylo hodnotit jednotlivá právní podání zapojených týmů a pomoc s přípravou právní části hry. Cvičení se zúčastnilo více jak 4000 expertů z více jak 40 zemí světa. Všichni tito účastníci společně spojily síly za účelem ochrany infrastruktury fiktivního státu. Česko-ukrajinský tým se celkově letos umístil v první třetině.

Kateřina Šimáčková v pořadu Galerie osobností

Soudkyně Kateřina Šimáčková, která působí na Katedře ústavního práva a politologie PrF, byla hostem Jiřího Kubíka v pořadu Galerie osobností na Seznam Zprávy. „Pravidla byla tradičně vytvořena v patriarchální společnosti. Právo je velmi konzervativní. My vždycky říkáme: Víte, před sto lety také byly kvóty – a ta kvóta byla 100 procent ve prospěch mužů. Ženy do těch funkcí nemohly být voleny, protože volební právo bylo jen mužské. To znamená, že ten ženský pohled na společnost se prosazuje hůř,“ říká mimo jiné v rozhovoru Kateřina Šimáčková. Celý pořad je k dispozici zde.

Úspěch Vis Moot Team

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court je jednou z největších soutěží na světě. A Masarykova univerzita se jí účastní bez přestání již 16 let. Soutěž se dělí na dvě větve – vídeňskou (tradice 31 let) a hongkongskou (tradice 21 let). Tým reprezentující Masarykovu univerzitu se letos účastnil obou, a to s výbornými výsledky.
V Hongkongu Michael KaniaDušan Korbel vybojovali 48. místo ze 144 univerzit z celého světa. Ve Vídni pak zbytek týmu tvořený Matyášem Dvořákem, Pavlem Pěčonkou, Adamem ŠkvoremSebastianem Wrightem získal 76. místo z 373 týmů. Sebastian Wright si navíc odnesl ocenění Honourable mention for the best oralist udělované pěti procentům nejlepších řečníků. Studenti byli v soutěži podporováni koučovským týmem pod vedením Kláry Drličkové ve složení Jan Šlehofer, Magdalena Magejová, Michaela PoláškováTamara Benáková.

Na právnickou fakultu se vrací jako na místo činu

Rozhovor s absolventem PrF Vladimírem Vedrou si můžete přečíst v Magazínu M. Na své pozici ředitele Odboru mezinárodních vztahů při Kanceláři ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje využívá Vladimír Vedra jak svých jazykových znalostí, tak coby absolvent programu Právo a právní vědy vědomostí z právní oblasti. Těch využívá i jako jednatel brněnské pobočky Bílý kruh bezpečí. S MU zůstává stále ve spojení, na lékařské fakultě i na fakultě sociálních studií pravidelně přednáší o problematice domácího násilí. Když dochází na domovskou právnickou fakultu hostovat do výuky, má sentimentální pocit, že se vrací na místo činu. Rozhovor si můžete přečíst zde.

Rozhovor s profesorem Jiřím Malenovským

Jaromír Tauchen z Katedry dějin státu a práva PrF připravil další rozhovor o historii naší fakulty. Tentokrát si pozval absolventa a vyučujícího PrF prof. Jiřího Malenovského, který od roku 2004 do 2021 působil jako soudce Soudního dvora Evropské unie a nyní přednáší na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU.

Události na fakultě

Habilitační přednáška Vojtěcha Vomáčky

V úterý 14. května se uskutečnila hojně akademiky i studenty navštívená přednáška Vojtěcha Vomáčky na téma „Požadavky Evropské unie na územní plánování a rozvoj území“. Přednáška byla uspořádána v rámci habilitačního řízení přednášejícího v oboru Správní právo a právo životního prostředí.

Z činnosti Katedry právní teorie

Katedra právní teorie uspořádala dvě konference. Dne 3. května se uskutečnil již druhý ročník konference Den práva a psychologie, která propojila právníky a psychology, ​otevřela prostor pro diskuzi na téma emocí a jejich vlivu v právnickém prostředí. Přednášející z České republiky a Slovenska mluvili o problematice z různých úhlů pohledu a zdůraznili, že psychologie hraje v právu velkou roli.

Následně 10. května hostila Katedra právní teorie mezinárodní konferenci 2nd Central European Conference of Legal Ethics, která navazovala na první ročník ve Varšavě. Cílem konference bylo propojit akademiky ze střední Evropy, kteří se věnují problematice profesní etiky právníků.

V týdnu od 6. do 10. května navštívil katedru profesor Marko Novak z European Faculty of Law ve Slovinsku. Profesor Novak přiblížil studentům svou novou publikaci The Logic of Legal Argumentation, ve které se věnoval nejen právní argumentaci, logice a hodnotovým argumentům, ale také psychologii z pera C. G. Junga.

Texas State University na PrF

Od 20. do 21. května na fakultě probíhal kurz Independent study in Healthcare Law and Administration in the Czech Republic. Akci uspořádaly Swedish Healtcare Academy a Texas State University. Přednášeli i odborníci z naší fakulty David Kolumber, Jiří VodičkaFilip Křepelka. Studenti a studentky se setkali také s děkanem Martinem Škopem, který je seznámil s historií fakulty a provedl je budovou.

Výsledky fakultní SVOČ 2023/2024

Dne 16. května proběhlo fakultní kolo soutěže SVOČ, která je důležitým pilířem budování základů vědecké činnosti a ve které si studentstvo může vyzkoušet, co ho čeká u diplomových prací. V letošním, již XXVI. ročníku, studenti odevzdali celkem rekordních 47 prací. Přehled vítězných prací najdete zde. Do česko-slovenského kola, které letos v září proběhne na půdě naší fakulty, bylo předběžně nominováno 16 studentů.

Připravované akce na fakultě

Nové publikace

JAREŠ, Adam, KASL, František, LOUTOCKÝ, Pavel. Současné výzvy a příležitosti uzavírání smluv online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 239 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia, sv. č. 757. ISBN 978-80-280-0522-1 (print), 978-80-280-0523-8 (online, pdf). Dostupné z: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/soucasne-vyzvy-online-smluv.pdf

Monografie se zaměřuje na elektronické uzavírání soukromoprávních smluv. Autoři se postupně zabývají předpoklady pro platné elektronické soukromoprávní jednání a překážkami pro jeho širší užití či relevantní rozhodovací praxí. V knize se věnují také dílčím aspektům, které v rámci elektronické kontraktace vyvstávají v soudobé společnosti, například alternativním technologiím a nástrojům souvisejícím s elektronickou kontraktací, a zaměřují se také na specifické subjekty (například na spotřebitele). V závěru se autoři zabývají vymáháním závazků z elektronicky podepsaných smluv v souvislosti s jejich důkazní spolehlivostí. Na řešená témata autoři nenahlíží pouze z pozic českého právního řádu, ale věnují se jim prizmatem evropských předpisů, zejména nařízení eIDAS a jeho revize schválené v roce 2024.

V nakladatelství Routledge byla vydána monografie Comparative Administrative Law: perspectives from Central and Eastern Europe. Publikace vznikla pod vedením prof. dr. Ievy Deviatnikovaitė z Mykolas Romeris University v Litvě. Kromě jednotlivých „národních“ kapitol, které jsou záměrně koncipovány jednotně tak, aby je bylo možné snadno využít pro případné srovnání, je v monografii též obsažena závěrečná komparativní kapitola. Tomáš SvobodaLukáš Potěšil z Katedry správní vědy a správního práva se podíleli na zpracování kapitoly věnované správnímu právu v České republice.

DEVIATNIKOVAITÉ, Ieva. Comparative Administrative Law: perspectives from Central and Eastern Europe​. Routledge, 2024, 270 s. ISBN 9781032592909 . Dostupné z: https://www.routledge.com/Comparative-Administrative-Law-Perspectives-from-Central-and-Eastern-Europe/Deviatnikovaite/p/book/9781032592909

SCHELLE, K., TAUCHEN, J., HORÁK, O., KOLUMBER, D. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K-Ř. Plzeň: Aleš Čeněk, 2023, 882 s. ISBN 978-80-7380-926-3.

V dubnu 2024 vyšel v plzeňském vydavatelství Aleše Čeňka druhý ze tří závěrečných svazků Encyklopedie českých právních dějin, které celý projekt po téměř deseti letech příprav a vlastní realizace zakončují. Mezi autory encyklopedie náležela i téměř šedesátka učitelů a doktorandů Právnické fakulty MU.
XXIV. svazek přináší biografie právníků, jejichž příjmení začíná na písmena KŘ. Jejich seznam je dostupný na tomto odkazu.

Informace ze zasedání orgánů fakulty

Kolegium děkana 22. dubna

Kolegium se mj. usneslo na konečné verzi přijímacího řízení do magisterských a bakalářských programů. Podstatnou změnou v magisterském studijním programu Právo a právní věda a v bakalářských studijních programech je prominutí přijímací zkoušky v podobě TSP pro studenty, kteří absolvovali testy Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd v rámci NSZ organizovaných společností Scio.cz, s.r.o., s výsledným umístěním v každém testu s percentilem 95 a vyšším. Kolegium dále odsouhlasilo sloučení Rady pro RIV a Komise pro hodnocení vědeckých výsledků do jedné Komise (Rady). Další body jednání a podrobné informace ze zasedání kolegia jsou uvedeny v zápise č. 14 dostupném v ISu.

Kolegium děkana 6. května

Proděkanka Jurníková seznámila kolegium s profilacemi, které by mohly být zahrnuty již do stávajícího magisterského studijního programu. Proděkan Sehnálek informoval o schůzce s ředitelkou Odboru pro kvalitu týkající se akreditace nového magisterského programu Právo a právní věda. Kolegium dále odsouhlasilo návrh na novelizace pravidel pro sestavení a publikaci rozvrhu pro všechny druhy studia na PrF MU. Další body jednání a podrobné informace ze zasedání kolegia jsou uvedeny v zápise č. 15 dostupném v ISu.

Akademický senát 13. května

Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity na svém květnovém zasedání schválil podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Právo a právní věda, navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa a bakalářských studijních programech Veřejná správa, Mezinárodněprávní obchodní studia, Vyšší justiční úředník a Teorie a praxe trestního a správního procesu, a to od akademického roku 2025/2026.

 

Porada vedoucích kateder a ústavů 7. května

Děkan Škop a proděkan Sehnálek požádali vedoucí kateder a ústavů o provedení kontroly vytíženosti svých pracovišť při změně studijního plánu. Vedoucí by měli pečlivě zvážit, zda jsou přislíbené profilace naplnitelné v rámci dostupných personálních kapacit tak, abychom se změnou studijních plánů zbytečně nevkládali profilace nebo předměty, které nebudeme schopni otevřít.
Děkan hovořil k připravovanému studijnímu programu „Kriminalistická studia“, který vstoupil do závěrečné fáze. Vyzval 4 dotčené katedry o kontrolu a naplnění karet předmětů, včetně průvodce v rámci interaktivních osnov tak, jak ukládají předpisy. Proděkan Sehnálek požádal o vyplnění karet předmětů nejpozději do 20. května 2024.
Děkan vyzval vedoucí, aby se seznámili s novými studijními předpisy, jedná se většinou o novelizace. Avizoval zvláště „Studijní a zkušební řád“, kde došlo k mnoha změnám, upozornil na další univerzitní předpisy „Řád celoživotního vzdělávání MU“, „Pravidla systému zajišťování kvality MU“ a „Řád kvality studijních programů MU“, zároveň uvedl, že došlo ke změně Statutu MU.
Děkan v souvislosti s rekonstrukcí 4. patra, s omezením kapacit učeben a s přípravou rozvrhu připomněl vedoucím žádost na seznam PVP, které nebudou od podzimu vyučovány nebo mohou být převedeny do distanční výuky.
Tajemnice upozornila na vyhlášená výběrová řízení na pozice vedoucích kateder a ústavů v průběhu května, zmínila také VŘ na pozici vedoucí personálního oddělení. Děkan poděkoval vedoucím za spolupráci.

Další PVK je plánována až na začátek AR 2024/2025.

Zprávy z fakulty

Právnická fakulta MU vytvořila unikátní systém celoživotního vzdělávání znalců v právních dovednostech. Vznikla série kurzů a workshopů, která se zaměřuje na zásadní oblasti znalecké činnosti. Absolvováním zvolené kombinace kurzů a workshopů a splněním závěrečného online testu mohou účastníci získat Mikrocertifikát. Důležité informace o novinkách a aktuálních změnách v legislativě najdou zájemci na nově vzniklých webových stránkách www.znalci.law.muni.cz. Přihlašování do nových kurzů bude zahájeno na podzim 2024. Vytvoření kurzů bylo podpořeno z Národního plánu obnovy v rámci projektu MUNI 3.2.1, registrační číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

Věda a výzkum

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

  1. Masarykova univerzita byla v rámci programu EDUC oslovena kolegy z University of Rennes 1 ke spolupráci na přípravě Joint Degree programu. Nový JD by se měl týkat Environmentálního práva. Více informací najdete zde: https://formations.univ-rennes.fr/parcours/master-mention-droit-de-lenvironnement-parcours-droit-et-transitions-socio-ecologiques nebo kontaktujte OZV PrF MU.
  2. 12. září proběhne v prostorách Národní technické knihovny v Praze české finále mezinárodního projektu Falling Walls. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2024. Vítěz národního kola bude Českou republiku zastupovat na celosvětovém finále v Berlíně, které se pravidelně organizuje v předvečer výročí pádu Berlínské zdi. To se letos uskuteční 7. – 9. listopadu 2024. Prezentace soutěžících probíhá v anglickém jazyce ve formátu „pitch-talk“, který je dlouhý maximálně tři minuty. Cílem soutěže je podpořit budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů. Ti mohou přijít s dechberoucí myšlenkou – vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou. Více informací naleznete na webových stránkách Falling Walls Lab Czech Republic.

Aktuální zahraniční nabídky jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách OZV a možnosti výjezdů do zahraničí najdete též na Portálu zaměstnanců PrF MU.

Erasmus+ ICM 2024/25 – dodatečná výzva pro zaměstnanecké mobility

CZS otevřelo dodatečné výběrové řízení pro zaměstnance v rámci programu Erasmus+ ICM. Jedná se o výjezdy, které by se měly uskutečnit v akademickém roce 2024/2025 (do 30. 6. 2025). VŘ je otevřeno pro akademické a pro administrativní pracovníky.

Název cyklu: 2024/2025 additional STAFF call
Termín podání přihlášky: 1. 7. 2024
Informace k aktuální výzvě, seznam dostupných univerzit a link na online přihlášku naleznete zde:

Jednotlivé kontakty na nabízené univerzity je možno dohledat na internetu, případně v rámci online přihlášky je nabídnut při rozkliknuti jednotlivých univerzit také kontakt na jejich International Office.
V případě dotazů se obracejte na Jarmilu Strýčkovou, tel: +420 549 49 7982, stryckova@czs.muni.cz.

Zahraniční vyučující – jaro 2024

V květnu jsme uzavřeli kurzy zahraničních vyučujících dvojicí amerických hostů (Pamela Hill a Patrick McKinley), kteří doplnili širokou skupinu amerických vyučujících a dalších hostů na fakultě v rámci jarního semestru 2024 (kompletní přehled zahraničních vyučujících najdete zde).

Rozvoj a vzdělávání

Rádi bychom Vás upozornili na možnost zúčastnit se online webinářů na nástroje M365:

Jste-li pokročilí uživatelé nástrojů M365 s konkrétními dotazy, případně požadavky na zefektivnění práce ve Vašem projektovém týmu nebo na Vašem oddělení, můžete využít i možnosti osobní konzultace nebo školení na míru realizované kolegy z ÚVT. S požadavky se prosím obracejte na Ing. Eva Martinkovu.

CERPEK si Vás dovoluje pozvat na první ročník akce Festival dobré výuky, která se bude konat 18. června. Více informací včetně možnosti přihlásit se, najdete na tomto odkaze.

Nejpozději do 14. 6. je možné se registrovat na akci s názvem Dílna rozvoje pedagogických kompetencí, která bude probíhat během podzimního semestru. Akce je určena vyučujícím na MU i studentům doktorských studijních programů. Více informací najdete na tomto odkaze.

Zajímá-li vás aktuální nabídka plánovaných školení a možností vzdělávání na CERPEK, přidejte se k odběru newsletteru. Aktuální vydání newsletteru najdete zde.

Gender audit 2024

V letošním roce probíhá na MU Gender audit, přičemž na Právnické fakultě bude toto šetření realizováno v průběhu měsíce června. Odpovědným pracovištěm je Personální a mzdové oddělení. Máte-li zájem zúčastnit se doplňkových hloubkových rozhovorů, obraťte se prosím na Ing. Eva Martinkovou. O možnosti zapojit se do tohoto auditu budete rovněž informováni prostřednictvím emailu.

Noví zaměstnanci

Gabriela Ležatková
Účetní
Ekonomické oddělení

Důležité odkazy

Nové knihy

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube