Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 4/2024

Newsletter 4/2024
24. 4. 2024, 15:05

Newsletter 6/2024

55 let od obnovení právnické fakulty v Brně

V pondělí 15. dubna 2024 uplynulo 55 let od obnovení právnické fakulty v Brně, konkrétně od vydání vládního nařízení o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně. 55. výročí obnovení fakulty si připomínáme v průběhu celého roku: V březnu 2024 pronesl Jaromír Tauchen pro fakultní veřejnost přednášku, ve které podrobně představil pozadí procesu obnovení fakulty. V říjnu 2024 proběhnou ve Velké aule Karla Engliše Zlaté promoce absolventů a absolventek prvního studijního ročníku po obnovení fakulty, tedy ročníku 1969 až 1974. Připraveno je pro ně setkání s vedením fakulty a čeká je i prohlídka nových zrekonstruovaných prostor spojená s přednáškou o historii fakulty nebo návštěva knihovny. Právnické veřejnosti bude také představen dosud nepublikovaný spis Františka Weyra s názvem Filosofie, politika a právo (Studie z let 1948–1951), který fakulta připravuje k vydání na podzim tohoto roku. Více se dočtete v článku od vedoucího Katedry dějin státu a práva Jaromíra Tauchena na našem webu.

Ve dnech 17.–19. dubna se děkan PrF Martin Škop a proděkan Michal Radvan zúčastnili jako zástupci Právnické fakulty MU Annual General Meeting and Conference, kterou pořádala European Law Faculties Association pod názvem The Future of Global Legal Education. Konference se konala v Edinburghu za účasti vice než 200 účastníků zastupujících jednotlivé členy ELFA. V rámci konference oba zástupci prezentovali naše kurzy hostujících profesorů a dobrou praxi, kterou v této oblasti máme. Dále rozjednali několik nových Erasmus+ a bilaterálních smluv, které umožní další výměny studentů a učitelů. Předjednali také příjezdy několika dalších hostujících profesorů.

PrF na Vídeňském půlmaratonu

Jarní Vídeň přivítala zástupce naší fakulty na slavném Vídeňském půlmaratonu. Z iniciativy profesora Martina Schauera a s organizační výpomocí Pavla Koukala se štafeta MUNI Law ve složení Petr Machálek, Martin Schauer, Lenka DobešováMatěj Myška dne 21. dubna zúčastnila 41. ročníku Vienna City Marathon a skončila na 624. místě z 2098 startujících týmu s čistým časem běhu 3:53:42.

Právníci se do Telče jezdí soustředit. Kvůli divadlu

Na právnické fakultě působí již od roku 2015 Fakultní divadelní společnost, která se dramaturgicky zaměřuje na hry o právu, a to i pro neprávní publikum. Činnost spolku organizuje Markéta Štěpáníková z Katedry právní teorie PrF MU, která členy spolku přivezla již poněkolikáté do prostor Univerzitního centra Telč na divadelní soustředění. Na našem webu si můžete přečíst celý článek, který byl původně publikován v tištěné verzi Magazínu M.

Budoucnost IT na MU: Rozhovor s prorektorem Radimem Polčákem

Ústav výpočetní techniky MU připravil rozhovor s prorektorem a vedoucím Ústavu práva a technologií PrF MU Radimem Polčákem. Přečíst si můžete o tom, jak se univerzita přizpůsobuje novým potřebám a jak zvládá financování a udržení vysoké úrovně IT služeb. Řeč byla také o důležitosti adaptace Ústavu výpočetní techniky vůči strategickému záměru univerzity a o roli IT během krizových situací, jako byla pandemie COVID-19. Dočtete se i o plánech do budoucna, včetně stěhování ÚVT a jeho zapojení do výzkumných aktivit a projektů, jako je EOSC. Více na https://www.ics.muni.cz/aktuality/prorektor-radim-polcak-rozhovor

Nové video o historii fakulty

Vedoucí Katedry dějin státu a práva PrF MU Jaromír Tauchen připravil další rozhovor s naším absolventem – tentokrát s brněnským advokátem Petrem Poledníkem, který dlouhodobě působí v představenstvu České advokátní komory. Rozhovor můžete zhlédnout na Youtube kanálu fakulty.

Exkurze do bohunické věznice nejen za historií brněnského vězeňství

Odborný rozhled studentů je třeba rozvíjet i mimo tradiční výukové metody. Z tohoto důvodu zorganizoval asistent Katedry dějin státu a práva Milan Dobeš v pondělí 8. dubna exkurzi do Vazební věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně-Bohunicích.
Program exkurze zahrnoval přednášku o historii brněnských věznic, neformální rozhovor s jedním z odsouzených vězňů, ukázku výstroje a výzbroje vězeňské služby a prohlídku ubytovacích prostor i vězeňské nemocnice. Studenti tak měli jedinečnou příležitost nahlédnout do fungování této instituce, což představuje cenný doplněk k jejich právnickému vzdělání a poskytuje náhled na aplikaci práva v jedné z jejích nejryzejších podob.

Eva TomáškováMichal Radvan se na pozvání pořadatelů zúčastnili mezinárodní konference Financial Sustainability of Local Governments, kterou pořádala Právnická fakulta Széchenyi István University of Győr. Na konferenci vystoupili s příspěvkem na téma The Role of Property Tax in Municipal Budget.

Dny autorského práva ve Vídni

Dne 11. a 12. dubna se ve Vídni na Ekonomické univerzitě (Wirstchaftsuniversität Wien) konalo setkání odborníků z oblasti autorského práva ze zemí střední a východní Evropy, nazvané Central and Eastern European Research Talks in Copyright Law (CEERTiCL). Setkání bylo zaměřeno především na implementaci výjimky pro automatizovanou analýzu textů nebo dat a také na problematiku regulatorního rámce umělé inteligence v EU.

Organizátorem setkání byl profesor Philipp Homar z Univerzity v Linci a z Wirtschaftsuniversität. Za Masarykovu univerzitu se setkání zúčastnili docenti Pavel KoukalMatěj Myška a také doktorandka z Ústavu práva a technologií Štěpánka Havlíková. Mezi další účastníky patřili Clemens Appl z Donauer Univerzität Krems, Bohdan Wilda z Jagellonské univerzity v Krakově, Peter Mezei ze Szeged University a dále Sandra Haslinger a Lukas Moormann z Wirstchaftsuniversität. Setkání bylo věnováno mj. opožděné implementaci směrnice o autorském právu v jednotném digitálním trhu v Polsku nebo interpretaci právní úpravy zakládající pro nositele práv možnost uplatnění výjimky z automatizované analýzy dat. V dané souvislosti probíhala diskuse ohledně implementace článků 3 a 4 směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a vztahu „text and data mining exception“ k návrhu AI Act.

Visiting professors lecture future lawyers

Rozhovor s profesorem Paulem Von Blumem z University of California si můžete přečíst v dubnovém čísle Magazínu M, které poprvé vyšlo v anglické verzi s podtitulem – People from MU are open to the world.

Otec byl pro něj vzorem. O jeho životě napsal knihu

Americký právník Georg Drost představil na právnické fakultě knihu o svém otci Janu Antonu Drostovi, ve které popisuje dobu nacismu a komunismu a odchod do zahraničí. George Drost je právník a bývalý český honorární konzul v Chicagu. K České republice má velice silný vztah, přestože žije skoro celý život v USA. George se totiž kdysi jmenoval Jiří, mluvil česky a žil v Brně. Vlivem historických událostí jeho rodina po roce 1948 Československo opustila a rozhodla se usadit v USA.

Aktivity Oddělení energetického práva ÚPT

Martin Švec se 2.–3. dubna zúčastnil International Energy Justice-Early Career Conference, kterou zorganizovala Tilburg University, University de Pau et des Pays de l’Adour a Erasmus University Rotterdam. Dvoudenní multidisciplinární konference si kladla za cíl diskutovat koncept energetické spravedlnosti a vystoupili na ní přední odborníci na tuto problematiku, např. Guy Block, Tonny Reames, Benjamin Sovacool, Donald De Jong, Martha Roggenkamp, Auke Hoekstra, Leonie Reins nebo Raphael J. Heffron. Martin Švec na konferenci prezentoval příspěvek na téma „Just Energy Transition: An Innovative Role of International Investment Agreements”, ve kterém popisuje probíhající snahy reformovat mezinárodní smlouvy na podporu investic tak, aby tyto smlouvy přispívaly ke spravedlivé energetické transformaci.

Studenti energetického práva se ve dnech 7.–9. dubna vypravili na unikátní exkurzi na Slovensko. Měli příležitost mluvit s právníky z praxe a vidět sektor, jehož právní regulaci studovali, na vlastní oči. První zastávkou byla jaderná elektrárna Mochovce. Studenti se nejprve seznámili s energetickou politikou Slovenska a právní agendou právníků společnosti Slovenské elektrárne, aby si následně nasadili přilby a ochranné obleky a prohlédli si rozestavěný čtvrtý blok. Druhý den byla na programu návštěva plynárenského muzea, diskuse s právníky ze společnosti Slovenský plynárenský priemysel a exkurze zásobníku zemního plynu společnosti NAFTA v Gajarech. Exkurzi organizovalo Oddělení energetického práva.

Členové Oddělení energetického práva se ve dnech 16.–17. dubna zúčastnili plynárenské konference Symgas. Společně s nimi se do Prahy vypravila i Kristýna Skopalová, která píše diplomovou práci na téma Právní otázky spojené s implementací vodíkové strategie ČR. Těšíme se na další spolupráci s Českým plynárenským svazem.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity se letos opět účastní debatní soutěže v oblasti mezinárodního práva – The Hague Inter-University Law Debate Tournament. Tým ve složení Martina Paliariková, Jakub Škutek a Marián Čura v základní skupině absolvoval vášnivé debatní bitvy s University of Akureyri (Island), University of Manchester (UK) a University of the South Pacific (Fiji) a nyní netrpělivě očekává další fázi soutěže. Tým vede Martin Švec z Ústavu práva a technologií. Soutěž pořádá Corax Foundation a účastní se jí univerzity z celého světa.

Události na fakultě

Slavnostní předání Osvědčení o absolvování kurzu LL.M.

V pátek 12. 4. proběhlo na Právnické fakultě MU slavnostní předání Osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií. Úspěšní absolventi si převzali dokument z rukou děkana fakulty Martina Škopa. Pozdravit přítomné přišli také proděkan David Sehnálek, koordinátor Matěj Myška a garant programu Jakub Harašta. Všichni účastníci se shodli, že absolvováním programu získali velmi cenné a pro jejich další profesní praxi důležité informace a projevili zájem se pravidelně setkávat na akcích pořádaných Právnickou fakultou MU.
I v letošním roce nabízí fakulta dva programy – LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií a LL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech. Programy jsou vyučovány nejmodernějšími metodami výuky a probíhají na několika úrovních – prezenčně, distančně, samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora. Počet účastníků v programu je omezený, což umožňuje individuální přístup k posluchačům. Přihlášky přijímáme do 31. května 2024. Kompletní informace najdete na https://llm.law.muni.cz/.

O operativní technice StB

Katedra dějin státu a práva uspořádala 16. dubna přednášku Daniela Povolného z Ústavu pro studium totalitních režimů. Představil různé druhy operativní techniky StB i právní aspekty této činnosti. Záznam přednášky je k dispozici na Youtube kanálu fakulty.

Kariérní den pro Gymnázium Křenová

Dne 16. 4. proběhl na půdě naší fakulty kariérní den pro studenty Gymnázia Křenová v Brně. Součástí programu bylo nejen představení fakulty, studijních programů nebo právnických profesí, ale také sdílení osobních zkušeností našich studentů s přechodem na vysokou školu a s dosavadním průběhem studia. Nechyběla ani praktická ukázka argumentačního souboje studentů v podobě mini moot courtu, do kterého se mohli žáci gymnázia aktivně zapojit. Za skvělou reprezentaci fakulty děkujeme Jakubu ValcoviJohnu A. Gealfowovi z Katedry právní teorie PrF MU a našim studentům – Marii Marsové, Gabriele Tomečkové, Erice KerschbaumovéTadeáši Batelkovi.

Polští kolegové na PrF MU

Katedru civilního práva procesního poctil svojí návštěvou Krzysztof Drozdowicz z Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznań. V rámci svého programu dr. Drozdowicz krom jiného přednesl pro veřejnost tvořenou převážně studenty magisterského a doktorského studijního programu přednášku na téma The Principle of Transparency in Civil Proceedings in Poland. Po přednášce následovala podnětná diskuse věnovaná (nejenom) shodám a odlišnostem v průběhu jednání před civilními soudy v Polské republice a v České republice. Součástí programu dr. Drozdowicze v Brně byla také návštěva Ústavního soudu, kde jej přijala místopředsedkyně Ústavního soudu a profesorka naší fakulty Kateřina Ronovská.

Ve středu 10. dubna se v rámci série MUNI Legal Theory Workshop uskutečnil workshop doktora Macieje Próchnickieho z Jagellonské univerzity v Krakově.
Maciej Próchnicki představil svůj výzkum na pomezí práva a psychologie a zaměřil se také na soudcovské rozhodování o číselných kritériích a na problematiku číselných heuristických kotev. Tento workshop otevřel sérii MUNI Legal Theory Worshop pro jarní semestr 2024.

DOUPě – Diskutujeme o Ústavním Právu

Ve dnech 4.–7. dubna se uskutečnila tradiční konference Katedry ústavního práva a politologie DOUPě – Diskutujeme o Ústavním Právu. Akce se opět navrátila do malebné krajiny Moravského krasu, tedy do nedalekých Jedovnic. Letošní téma, kterým byly aktuální problémy parlamentarismu, se prolínalo prodlouženým víkendem v mnoha podobách. Hlavní náplní programu byla prezentace příspěvků na zvolená dílčí témata magisterského i doktorandského studenstva, která probíhala v šesti tematických blocích zaměřujících se na tradiční témata jako mandáty, opozice, legislativní proces či parlamentní instituce, ale také konkrétnější otázky jako např. legislativa a peníze, vymezení právních mantinelů, ve kterých se členové parlamentu mohou pohybovat, problematiku lobbingu či přítomnost a způsob prezentace politiků a političek na sociálních sítích a jejich dopady na různé voličské skupiny.
Podrobnosti najdete na webu fakulty.

O stážích na zastupitelských úřadech ČR

Dne 27. března proběhla na Právnické fakultě MU informační schůzka o stážích a praxích na zastupitelských úřadech ČR. Studenti se tak mohli seznámit s průběhem výběrového řízení na pozice stážistů na zastupitelských úřadech ČR a s náplní takových stáží. S prací v diplomacii studenty seznámila ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR Věra Jeřábková. Následně vystoupila studentka 4. ročníku Právnické fakulty MU Barbora Baková, která se podělila o své zkušenosti se stáží na ZÚ v Káhiře, kde se 5 fascinujících měsíců věnovala energetické diplomacii a právu. Akci zorganizovalo Oddělení energetického práva.

Don’t Look Up – studentské promítání a debata

15. dubna se v návaznosti na kurz Terezie Smejkalové Právo civilního letectví uskutečnilo studentské promítání filmu Don’t Look Up. Na promítání navázala o týden později beseda, na které se vedla debata o tom, jak věrně se filmu podařilo vystihnout realitu a jak je planetární obrana řešena na úrovni mezinárodního práva. Beseda proběhla 23. dubna v 18:00 v místnosti 030 a vystoupili v ní Nikola Schmidt (Ústav mezinárodních vztahů) a Martin Švec (Ústav práva a technologií).

Ve středu 10. 4. se uskutečnila první taneční lekce kurzu LATINO pro ženy. Kurz vede Matias Kavický, student naší fakulty a licencovaný trenér Českého svazu tanečního sportu. Kurz připravil výhradně pro zaměstnankyně Právnické fakulty, resp. MU, které se tak mohou potkat nejen při řešení pracovních záležitostí, ale také na tanečním parketu. Kurz bude probíhat do konce měsíce května vždy ve středu od 16.30.

Připravované akce na fakultě

Právnický ukončovák

Dovolujeme si vás pozvat na 3. ročník PRÁVNICKÉHO UKONČOVÁKU, který se bude konat ve středu 9. května od 16.00 na fakultním dvoře. Zváni jsou všichni studující a také zaměstnanci a zaměstnankyně naší fakulty. Potkat se můžete i s absolventy a absolventkami PrF MU – v tento den se totiž bude konat také Den absolventů.

Symposium energetického práva 2024

Symposium energetického práva si klade za cíl propojit akademický svět se světem praktikujících právníků působících v energetice. Energetický sektor se v uplynulé dekádě změnil k nepoznání. Byli jsme svědky nevídaného rozvoje technologií, přijetí ambiciózních klimatických dohod a energetických krizí. Evropská unie pokračovala v integraci evropského trhu s energií, byla vystavena důsledkům závislosti na dovozu energetických surovin a vytyčila si cíl klimatické neutrality do roku 2050. Na jednu dekádu toho není málo. Od svého vzniku proto Symposium slouží zejména jako fórum, které si klade za cíl usnadnit orientaci v dynamicky se vyvíjejícím energetickém právu.
Symposium energetického práva se zaměří na výzvy v oblasti energetické politiky pro budoucí Evropskou komisi, zejména posilování energetické bezpečnosti na pozadí energetické transformace, veřejnoprávní regulaci energetického sektoru a právní spory v energetice. Jako řečníci vystoupí například Lenka Kovačovská, Anna-Alexandra Marhold (Leiden University), Marie Talašová (Wolf Theiss) nebo Tomáš Martinec (KF legal).
Symposium energetického práva proběhne 29. 5. na Právnické fakultě MU. Více info na https://energy.law.muni.cz.

Den práva a psychologie 2024

3. května se uskuteční druhý ročník vědecké konference Den práva a psychologie, která má za cíl propojit všechny ty, které zajímá interakce práva a psychologie, vytvořit prostor pro sdílení aktuálního výzkumu a umožnit mezioborovou diskuzi a navazování spolupráce. Konference je vhodná jak pro studenty a mladé vědce, tak pro odborníky z praxe.

Den absolventů

Právnická fakulta MU si Vás dovoluje pozvat na Den absolventů, který se uskuteční pod záštitou děkana fakulty Martina Škopa ve čtvrtek 9. května od 15.00. Přijďte si v roce 105. výročí založení Masarykovy univerzity a její zakládající právnické fakulty připomenout svá studia.

Nové publikace

VLADIMÍR KUBEŠ: Teorie práva a státu a právní filozofie

Rukopis skript Teorie práva a státu a právní filozofie pochází z let 1969–1970, kdy Vladimír Kubeš přednášel teorii práva na obnovené brněnské právnické fakultě. V době začínající normalizace však skripta nemohla být vydána jednak z důvodu jejich rozporu s tehdy oficiálně proklamovanou koncepcí výuky obecné teorie státu a práva, jednak proto, že se Kubeš dostal opět do nemilosti představitelů komunistické státní moci a na konci roku 1970 musel akademickou sféru znovu opustit.
Oproti dnešním učebnicím teorie práva jsou Kubešova skripta mnohem náročnější na čtení a svým pojetím a způsobem zpracování tak spadají spíše do období první Československé republiky. Nejedná se pouze o triviální vysvětlení základních teoretickoprávních pojmů, nýbrž Kubeš ve svých výkladech často uvádí i filozofické pozadí či pojetí daného pojmu. Kubešovi nešlo o to, aby se studenti daný text pouze bezmyšlenkovitě naučili nazpaměť a následně ho u zkoušky reprodukovali, ale aby danou problematiku do celé její hloubky pochopili a viděli, jak na ni nahlížely významné osobnosti právní teorie, státovědy či právní filozofie především z německy mluvících zemí.
Přestože od napsání Kubešovy publikace Teorie práva a státu a právní filozofie uběhla již značná doba, osloví jistě i dnes zájemce o právní teorii a právní filozofii.

Publikační činnost Ústavu pro otázky soudnictví

KOSAŘ, David, ŠIPULOVÁ, Katarína, KADLEC, Ondřej. The Case for Judicial Councils as Fourth-Branch Institutions. European Constitutional Law Review. 2024, s. 1–38. DOI: https://doi.org/10.1017/S1574019624000038

David Kosař, Katarína Šipulová a Ondřej Kadlec v novém článku rozebírají dělbu moci a navazují na aktuální debatu o tzv. čtvrté složce moci (vedle klasické triády: zákonodárná, výkonná a soudní moc). Autorstvo přitom jako jednoho ze zástupců čtvrté složky moci představuje soudní rady (nejvyšší rady soudnictví). Tyto instituce rozděluje na čtyři ideální typy – řízenou, politiky řízenou, mezioborovou a poslední řešící nebezpečí politizace a korporativismu soudnictví. Pouze některé z nich přitom mohou fungovat jako čtvrtá složka moci.


ŠIPULOVÁ, Katarína, KOSAŘ, David. Purging the Judiciary After a Transition: Between a Rock and a Hard Place. Hague J Rule Law. 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/s40803-024-00201-y

David KosařKatarína Šipulová přinášejí nový pohled na to, jak se v tranzitivních režimech vypořádat se soudci, kteří kolaborovali s předchozím nedemokratickým režimem. Tito soudci mohou být teoreticky podrobeni prakticky všem mechanismům tranzitivní spravedlnosti od trestního stíhání, lustrace až po amnestii. Spoluautoři však ukazují, že tyto mechanismy nejsou pro řešení účasti soudců na zločinech nedemokratických režimů vhodné, a to ze tří důvodů: 1) soudci obvykle hrají při těchto zločinech jinou roli než politické elity, 2) principy dělby moci a nezávislosti vylučují jednoduchou výměnu soudců a 3) z pragmatického důvodu nedostatku kvalifikovaných právníků zcela neposkvrněných minulým režimem. Spoluautoři tyto otázky rozebírají i v kontextu populistických reforem v soudnictví a využívají příklady nejen z Česka, ale také z Maďarska, Polska a Rumunska. Dospívají k závěru, že česká cesta může být inspirativní pro tzv. tranzici 2.0, o které se nyní mluví právě třeba v případě Polska a spočívá v návratu od populistického autoritářství k liberální demokracii.


KOVALČÍK, Michal. Constitutional Referrals by Ordinary Courts: A Platform for Judicial Dialogue and Another Toolkit for Judicial Resistance? European Constitutional Law Review. 2024, s. 1–30. DOI: https://doi.org/10.1017/S1574019624000087

Michal Kovalčík ve svém článku prezentuje studii tzv. constitutional referrals, tedy mechanismu, na základě nějž se může obecný soud obrátit na ústavní soud s otázkou či návrhem týkající se protiústavnosti určitého právního předpisu. Věnuje se dialogu mezi obecnými soudy a ústavními soudy a ukazuje jeho možné přínosy a rizika. Dále představuje novou taxonomii tohoto mechanismu, nastiňuje různé jeho funkce, přičemž se na dialog skrze tento mechanismus dívá ve světle dělby moci a současné krize právního státu v různých evropských zemích. Své poznatky pak demonstruje také na empirické případové studii dialogu českého Ústavního soudu s obecnými soudy, kde některé teoretické závěry přibližuje na praktických příkladech. Ukazuje například, že čeští soudci byli jedni z prvních, kteří se skrze strategickou litigaci snažili odvrátit politické útoky.


LEISURE, Patrick Casey, KOSAŘ, David. Court-hoarding: Another method of gaming judicial turnover. Law & Policy. John Wiley & Sons and the University of Denver, Neuveden, 24. 3. 2024, s. 1–21. ISSN 0265-8240. DOI: https://doi.org/10.1111/lapo.12238

David KosařPatrick Leisure ve svém článku zkoumají fenomén překročení délky trvání soudcovského mandátu. Zaměřují se na možné zneužití loajálních soudců v úřadu v různých politických odvětvích a způsoby realizace. Tento jev nazývají jako tzv. court-hoarding a věnují se jeho jednotlivým mechanismům. Ukazují, proč court-hoarding představuje významný způsob, jak si politická reprezentace může udržet a konsolidovat svoji moc, a to i potom, co prohraje ve volbách.

Časopis pro právní vědu a praxi č. 1/2024

Právě vyšel Časopis pro právní vědu a praxi, číslo 1/2024. Naleznete v něm následující články:

Archiv všech čísel ČPVP najdete na https://journals.muni.cz/cpvp/issue/archive.

Členové Katedry právní teorie se podíleli na vydání nové knihy z nakladatelství C. H. Beck – Právní argumentace. Kniha představuje mimořádně aktuální a komplexní dílo o této problematice. Role editorů a autorů se za Katedru právní teorie ujali Tomáš SobekMartin Hapla, za Katedru obchodního práva Josef Kotásek. Za Katedru právní teorie přispěli jako autoři jednotlivých kapitol Lukáš Hlouch, Linda Tvrdíková, Martin ŠkopZdeněk Trávníček. Kniha byla oceněna také recenzenty, mj. i Josefem Bejčkem z Katedry obchodního práva.​

SOBEK, Tomáš, KOTÁSEK, Josef, HAPLA, Martin (eds.). Právní argumentace. C. H. Beck, 2024, 624 s. Dostupné z: https://www.beck.cz/pravni-argumentace

VODIČKA, Jiří. EU Air Quality and Vehicles: An Incompatible Pair? In: COCCIOLO, Endrius, JARIA-MANZANO, Jordi, VARGA, Aitana de la, MARQUES-BANQUE, Maria (eds.). Rethinking Environmental Law: Connectivity, Intersections and Conflicts in the Global Environmental Crisis. Intersentia, 2024. Dostupné z: https://www.larcier-intersentia.com/en/rethinking-environmental-law-9781839704475.html

PÁL, Ádám, RADVAN, Michal. Constitutional Regulation of Local Financial Autonomy in the Visegrad Countries. Studia Iuridica Lublinensia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, 2024, roč. 44, č. 1, s. 207–227. ISSN 1731-6375. DOI: http://doi.org/10.17951/sil.2024.33.1.207-227

KALENSKÝ, Petr. Different Digital Exhaustion: A Decade After the UsedSoft Case. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. 2023, roč. 14, č. 4. Dostupné z: https://www.jipitec.eu/jipitec/article/view/20

Informace ze zasedání orgánů fakulty

Kolegium děkana 25. března

Kolegium se konalo jako rozšířené. Hostem byla proděkanka Marie Hladká z ESF MU, která poskytla více informací ke změnám a k další spolupráci v mezifakultním studijním programu Finance a právo. Kolegium dále schválilo výroční zprávu za rok 2023, ediční plán pro rok 2024, strategii knihovny PrF MU a po dlouhých a náročných debatách odsouhlasilo návrh pravidel vytíženosti za vědeckou část. Koordinátor pro neakreditované CŽV Matěj Myška referoval o proběhlých i budoucích aktivitách v dané oblasti, koordinátorka pro evropské mobility Tereza Kyselovská předložila průběžnou zprávu o programu Erasmus+. Proděkan David Sehnálek s předsedkyní SKASu Annou Blechovou společně prodiskutovali některé otázky týkající se akreditace novému magisterského studijního programu Právo a právní věda 2028. Další body jednání a podrobné informace ze zasedání kolegiu jsou uvedeny v zápise č. 12 dostupném v ISu.

Porada vedoucích kateder a ústavů 9. dubna

Na poradě byl předložen ke společné diskusi návrh nového systému vytíženosti „část vědecká“. Děkan Martin Škop s proděkanem Robertem Zbíralem poděkovali vedoucím za připomínky, kterých si velmi váží. Děkan vytvořený návrh ocenil. Sdělil, že u hodnocení vědy nemá fakulta velkou variabilitu, základní podmínky nám jsou dány a pro naplňování rozpočtových kritérií se jim musíme přizpůsobit. Proděkan Zbíral uvedl, že u tvorby návrhu byl ovlivněn již zmíněnými podmínkami a zvažoval všechny možnosti z hlediska kvality. Obdržené připomínky se snažil do návrhu promítnout. Poznamenal, že návrh systému vytíženosti více zdůrazňuje specifika oboru právo, která vedení fakulty bude prosazovat i vně fakulty. Ve společné rozpravě vedoucí sdělovali názory na současný systém hodnocení v porovnání s novým návrhem, zazněly dotazy ke kategoriím hodnocení, k prestižním vydavatelstvím aj.

V další části jednání proděkan Sehnálek požádal vedoucí o vytvoření studijních materiálů předmětů prvního semestru bakalářského studijního programu Kriminalistická studia.

V bodě „Právo a právní věda 2028“ proděkan David Sehnálek poděkoval vedoucím za podklady, které poskytli do sdíleného souboru. Ve svém komentáři kladně ohodnotil a vyzdvihl některé navrhované profilace. Studenti budou mít možnost zapsat si až 2 profilace najednou a informoval, že zařadil novou profilaci, která bude zaměřena na studenty programu Erasmus+, poukázal na tvorbu obecné profilace a požádal o případné další návrhy a doplnění.

V bodě „Různé“ proděkanka Jana Jurníková nabídla vedoucím možnost zapojení se do pilotního programu stávajících PVP v současném magisterském studijním programu Právo a právní věda. Informovala k SZZk a avizovala více komisí vzhledem k vysokému počtu odevzdaných závěrečných prací.

Poslední porada jarního semestru je plánována na 7. května 2024.

 

Kolegium děkana 8. dubna

Kolegium mj. vzalo na vědomí nabídku profilací v programu Právo a právní věda 2028 a vhled do definitivní podoby základní části studijního plánu. Diskutovalo výuku předmětů typu Základy práva na jiných fakultách MU a usneslo se, že děkan seznámí s návrhem na řešení pana rektora při společné schůzce. Kolegium odsouhlasilo návrh na systém vytíženosti. Proděkanka Jana Jurníková podala zprávu týkající se vysokého počtu odevzdaných diplomových prací k 31/3 oproti jiným letům. Další body jednání a podrobné informace ze zasedání kolegiu jsou uvedeny v zápise č. 13 dostupném v ISu.

Akademický senát 8. dubna

Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity na svém dubnovém zasedání schválil Výroční zprávu o činnosti a Výroční zprávu o hospodaření Právnické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2023. Dokument je ke stažení na webu law.muni.cz. Dále vzal na vědomí Strategii Ústřední knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Vědecká rada 2. dubna

Zasedání vědecké rady fakulty proběhlo 2. dubna. V úvodu děkan Martin Škop informoval o hospodaření fakulty za loňský rok a představil rozpočet na rok 2024. Dále podal zprávu o navýšení mzdových tarifů a pravděpodobném zvýšení stipendií, které však bude muset být hrazeno z vlastních zdrojů. Poté informoval o plánované rekonstrukci 4. n.p., kde budou vytvořeny prostory pro doktorandy, a o nárůstu uchazečů o studium na fakultě. V únoru také došlo ke jmenování doposud jen pověřených vedoucích kateder – Pavla Koukala a Martina Haply. Dále Martin Škop informoval, že se očekává, že univerzitní senát bude v nejbližší době schvalovat klíčové nomy jako např. studijní a zkušební řád a rigorózní řád. Martin Škop také informoval, že Jan Lasák byl jmenován docentem k 1. 4. 2024. Vědecká rada poté projednala návrh plánu realizace strategického záměru Právnické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2024 a vzala na vědomí zprávu předsedy komise v řízení ke jmenování profesorem Jaromíra Tauchena. Hlavním bodem jednání bylo řízení ke jmenování profesorem Josefa Kotáska, který přednesl přednášku na téma „Pohyby, pochyby a chyby obchodního práva“. Po následné diskuzi hlasující členky a členové souhlasili s jeho jmenováním profesorem v oboru Obchodní právo. Vědecká rada dále mj. schválila nové garanty studijních oborů, členy komise pro SZZk a SDZ, či změnu školitelů.

Odkaz na podrobný zápis ze zasedání předmětné vědecké rady je k dispozici v ISu.

Následující zasedání vědecké rady se bude konat 4. června 2024.

Zprávy z fakulty

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

  1. Přehled stipendijních programů Fulbrightovy komise je k dispozici na webu https://www.fulbright.cz/stipendia/zakladni-informace/. Aktuálně jsou otevřeny přihlášky na ak. rok 2025/2026 pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející. Jedná se o následující programy: K hostování amerických stipendistů proběhne webinář 17. 5. 2024. Registrační formulář najdete zde.
  2. Pro studenty PhD programů probíhá do 31. 5. 2024 výběrové řízení na Erasmus+ krátkodobé doktorské mobility (praktické stáže) pro akademický rok 2024/25 (období od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025). Podmínkou realizace mobility je délka fyzické aktivity v rozmezí 5–30 dní. Podrobné podmínky účasti jsou dostupné na webu CZS na odkazu czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus-kratkodobe-phd-pobyty#podminky-ucasti.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

V rámci studentských výměn přes mezifakultní smlouvy jsme v Brně velmi rádi přivítali i studenta z partnerské UIC School of Law (dřívější JMLS). Zachary Limon zde absolvuje výuku v jarním semestru a iniciativně mimo jiné navštěvuje i kurzy hostujících profesorů, s některými hosty rád poznává Brno a okolí.

Na snímku Zachary Limon (Chicago), Joseph F. Vosicky, Jr. (Chicago), Dirk Vanheule (Antverpy)

Kompletní seznam již realizovaných kurzů hostujících profesorů a kurzů nadcházejících je dostupný na stránce Visiting Professors.

Ohlédnutí za kurzy zahraničních vyučujících v úvodu dubna

Noví zaměstnanci

Mgr. Vendula Strnadová Mgr. Vendula Strnadová
Referentka pro zahraniční vztahy
Oddělení pro zahraniční vztahy

Důležité odkazy

Nové knihy

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube