Newsletter pro zaměstnance PrF MU - 4/2022

Newsletter 4/2022
25. 4. 2022, 11:50

Newsletter 6/2024

Zveme vás na zakončení semestru „Práva na trávníku“ ve středu 18. 5. od 16.00 hodin. Akce proběhne na trávníku podél fakulty a na fakultním dvoře. Více informací na webu fakulty nebo v události na Facebooku.

Centre for Migration Studies

It is our pleasure to announce the opening of the new Centre for Migration Studies at the Faculty of Law of the Masaryk University - http://migrationcentre.law.muni.cz. The Centre focuses on developing research, forging networks between Czech and foreign scholars, and between scholars and policy-makers in the field of migration. Students and researchers of the Masaryk University are invited to take part in the Centre’s activities and research.
To kick-off the start of the Centre On Tuesday, 3rd May 2022, 12.00 – 1.30 pm (CET), we invite you to participate to the first event organised in collaboration with the Centre’s partner – University of Bologna, Department of Political Studies – on Rules, Paper, Status: Migrants and Precarious Bureaucracy in Contemporary Italy – book published by Stanford University Press (2018) by Anna Tuckett, Lecturer in Anthropology, Brunel University London (Winner of the 2019 William A. Douglass Prize in Europeanist Anthropology).
Seminar in the course “Organization theory and behavior” by Professor Cristina Dallara you can find in virtual room via MS Teams. For questions related to the Centre for Migration Studies, do not hesitate to contact Dr. Madalina Moraru at madalina_bianca.moraru@law.muni.cz.

Akademický senát Právnické fakulty MU schválil Výroční zprávu o činnosti a hospodaření PrF MU za rok 2021.

Výroční zpráva ke stažení

Prezentace služby kriminální policie a vyšetřování

V úterý 26. 4. 2022 od 10.00 hod. bude v posluchárně č. 034 prezentována práce služby kriminální policie a vyšetřování PČR. Přednášet budou plk. Mgr. Lubor Kachlík – náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování, kpt. Ing. et Mgr. Martin Hynšt – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství Brno, plk. Mgr. Lenka Jenková – vedoucí personálního odboru.

Představení bankovky s Karlem Englišem

Česká národní banka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity představila pamětní bankovku, která připomíná budování československé měny a nese portrét Karla Engliše, prvního rektora MU a jedné z nejvýraznějších osobností první republiky.
Karel Engliš byl výjimečnou a nadčasovou osobností našich dějin a nejvýznamnějším teoretikem meziválečného Československa, který ovlivnil dvě generace českých ekonomů. Krátce po vzniku samostatného Československa předložil návrh na zřízení Masarykovy univerzity. „Pro naši univerzitu je dnešní den velmi významnou událostí, neboť Karlu Englišovi vděčíme i po více než sto letech za mnohé. Stál u zrodu naší univerzity a byl oddaným stoupencem Tomáše Garrigua Masaryka, se kterým ho pojil vztah plný vzájemného respektu a úcty,“ vyzdvihl svého předchůdce rektor MU Martin Bareš.

Galerie: Představení bankovky s Karlem Englišem

Ústav práva a technologií, jako člen projektového konsorcia, získal projekt POLIIICE (Powerful Lawful Interception, Investigation, and Intelligence). Projektové konsorcium vede německá Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern. Mezi celkem 21 zapojených subjektů patří mj. francouzské i španělské Ministerstvo vnitra, britská Sheffield Hallam University, výzkumná sekce společnosti Telefónica (Telefónica Investigacion y Desarrollo SA) nebo belgické pracoviště společnosti Nokia (Nokia Bell).
Projekt se věnuje výzkumu a vývoji moderních technik odposlechu elektronických komunikací reagujících na vývoj v oblasti koncového šifrování, 5G sítí nebo kvantové komunikace.
Ústav práva a technologií bude vedoucím WP8 Legal Framework, ethical and societal aspects zajišťujícím soulad zkoumaných technik s právním řádem a etickými a společenskými normami.

Oddělení energetického práva pořádá v květnu sérii přednášek na aktuální energetická témata. Nejprve se bude Lenka Kovačovská, ředitelka Českého plynárenského svazu, věnovat válce na Ukrajině a jejím důsledkům pro plynárenský sektor (přednáška proběhne 5. května 2022 v 15.00 hod. v místnosti 034), ve druhé polovině května navštíví Právnickou fakultu MU Urban Rusnák, velvyslanec Ministerstva zahraničných vecí a európských záležitostí SR. Jeho přednáška na téma Energy Transition Diplomacy se zaměří na odlišné vnímání rizik spojených s energetickou transformací ze strany států, které jsou na dovozu fosilních paliv závislé, a států, jejichž ekonomiky do značné míry stojí na těžbě a následném exportu fosilních paliv (přednáška proběhne 23. května 2022 v 17.00 hod. v místnosti 034).

Nové publikace

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2022

Časopis pro právní vědu a praxi vstoupil v letošním roce do svého 30. ročníku. Při této příležitosti připravil pro číslo 1/2022 novou grafickou úpravu a obálku.
Naleznete v něm následující články:

 • Editorial Josef Kotáska
 • Vybrané problematické okruhy agenturního zaměstnávání v poměrech české a německé právní úpravy
 • Dodatečné poskytnutí vysvětlení
 • The Role of Mutual Trust and Mutual Recognition in the Functioning of the European Public Prosecutor’s Office
 • Nespôsobilosť prezidenta Slovenskej republiky na výkon funkcie – garantovanie funkčnosti ústavného systému či možnosť odstavenia hlavy štátu?
 • Existují právní překážky zavádění procesu depolymerizace odpadů do praxe?
 • Definiční znaky podvodu na DPH v judikatuře Nejvyššího správního soudu
 • Kolize letadel a provozů – kolize právních řádů
 • V. AML smernica – aplikačné problémy súvisiace s reguláciou virtuálnych mien

Archiv všech čísel ČPVP najdete na https://journals.muni.cz/cpvp/issue/archive.

Právnická angličtina: kniha ušitá na míru českým právníkům

knihaNakladatelství Grada vydalo novou učebnici angličtiny pro právníky vytvořenou autorským kolektivem Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Právnická angličtina: kniha ušitá na míru českým právníkům se zaměřuje na rozvoj jazykových dovedností a rozpoznávání problematických oblastí, kde mezi právními systémy není přesný přesah. Kniha je ušitá na míru českým právníkům a nabízí také vhled do problematiky zrádných slov (mezijazykových homonym – např. concurrent - konkurent), která mohou české právníky při komunikaci v angličtině zmást. Je určena studentům práva, právníkům a příbuzným profesím a učitelům právnické angličtiny.
328 stran, ISBN 978-80-271-2537-1.

Od pondělí 25. 4. do 9. 5. mohou studenti uplatnit slevový kód MUNI25 na 25% slevu na serveru Grada.cz – https://www.grada.cz/pravnicka-anglictina-11175/.

kniha

Ústav pro otázky soudnictví představil v uplynulém období dvě publikace. David Kosař a Mathieu Leloup zveřejnili „Op-Ed“, tedy reakci na Editorial na EU Law Live, v němž komentovali nejnovější rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Grzęda proti Polsku. Další publikací je příspěvek Davida Kosaře a Kataríny Šipulové do sympozia k článku Toma Dalyho o možnostech posuzování legitimity tzv. court-packingu.

kniha

Zprávy z fakulty

Katedra dějin státu a práva PrF MU zveřejnila svoji Výroční zprávu za rok 2021. Dokument si lze stáhnout z ISu.

Věda a výzkum

 • Další zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU se bude konat 7. června od 14.00 hod.
 • Oddělení VaV PrF MU zpracovalo stručný přehledový materiál k MSCA grantům, je možné se s ním seznámit na webu science.law.muni.cz.
 • MSCA Workshop to support your MSCA-PF proposal preparation se koná 23. – 25. května 2022.
 • Workshop pro žadatele o ERC grant se koná 8.–9. 6. 2022. Uzávěrka přihlášek je 27. 5.
 • Další workshop k přípravě kvalitní ERC žádosti pořádá Technologické centrum 25. – 27. května 2022.
 • EK hledá kandidáty do Vědecké rady ERC. Uzávěrka pro zaslání nominace je 6. května 2022 12:00 hod.
 • První návrhy pracovních programů pro Horizon Europe je možné nalézt zde.
 • Žádosti o granty LA GA ČR a Švýcarsko je možné podávat do 1. 10. 2022; průběžně je možné podávat přihlášky do výzev s USA, AT a DE.
 • Výzva MV vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023–2029 (OPSEC).
 • Výzva Mobility ČR-FR
 • Výzva Mobility ČR-DE
 • Výzva Mobility ČR-AT
 • Záznam z Konference Implementace METODIKY 2017+ najdete na YouTube.
 • Výzvy v Horizon Europe Cluster 3 (Civil Security for Society) se otevírají v červnu 2022, uzávěrka pro podávání přihlášek je v listopadu 2022. V případě zájmu doporučujeme vyhledat relevantní výzvu v Pracovním programu.
 • Od 25. dubna do 31. května 2022 lze podávat návrhy projektů k přípravě předmětů společného univerzitního základu.

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. Pro zájemce o program Global Staff Mobility na rok 2022, který rozšiřuje možnosti zaměstnaneckých mobilit i mimo tradičně nastavené grantové programy (např. Erasmus+), je aktuálně v IS OIS otevřena přihláška, a to v termínu do 30. 4. 2022, následně pak do 31. 7. resp. 31. 10. 2022. Kompletní informace a podmínky programu najdete na fakultní stránce či stránce CZS https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/global-staff-mobility.
 2. Fakulta dále nabízí podporu internacionalizace akademických pracovníků (dle Pokynu děkana č. 1/2022), a to na tyto aktivity:
  • aktivní účast na zahraniční konferenci ve výši 15 000 Kč,
  • budování či rozvíjení mezinárodních vědeckých sítí ve výši 20 000 Kč,
  • zapojení se do výuky v programech na zahraničních univerzitách ve výši 20 000 Kč.
  Podrobnější informace najdete na https://www.law.muni.cz/dokumenty/56586.
 3. Přehled programů Fulbrightovy komise je k dispozici na webu: https://www.fulbright.cz/stipendia/zakladni-informace/. Upozorňujeme také na krátkodobé (dny až týdny) a dlouhodobé (1-2 semestry) možnosti hostování amerických odborníků na fakultách. Informace k nim jsou zveřejněné na https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/.

Kurzy zahraničních vyučujících/Visiting Professors – finální seznam pro JS 2022 naleznete na https://www.law.muni.cz/content/cs/o-fakulte/organizacni-struktura/oddeleni-a-centra/oddeleni-pro-zahranicni-vztahy/zahranicni-vyucujici/jaro-2022/.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou také pravidelně zveřejňovány na webu: https://www.law.muni.cz/content/cs/zamestnanec/

Centrum dalšího vzdělávání

Online kurz Právní aspekty vývoje a licencování softwaru (18. 5. 2022) se zaměří na právní úpravu vývoje a licencování softwaru, upozorní na kritické fáze tohoto procesu a poskytne návod, jak tyto situace řešit. Podrobnosti na webu kurzy.law.muni.cz.

Důležité odkazy

Nové knihy

 • ŠVECOVÁ, Adriana, Ingrid LANCZOVÁ a Adrián GAJARSKÝ (eds.). Právno-historické trendy a výhľady. VI. Praha: Leges, 2021, Teoretik. ISBN 978-80-7502-583-8. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006498485
 • NÁHLOVSKÁ, Lenka. Kriminalita právnických osob - etiologie a prevence. Praha: Leges, 2021, Teoretik. ISBN 978-80-7502-482-4. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006498521
 • SVOBODA, Pavel. Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právu. Praha: Leges, 2022, Teoretik. ISBN 978-80-7502-551-7. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006498289
 • ROZEHNAL, Aleš. Strategie civilního procesu. 4. rozšířené vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. ISBN 978-80-7380-864-8. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006498847
 • BENÁK, Jaroslav a Jana KOMENDOVÁ (eds.). Listina v kontextu společenských změn: (k 30. výročí jejího přijetí). Praha: Wolters Kluwer, 2021, Právní monografie. ISBN 978-80-7552-076-0. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006498901
 • JAKUBEC, Petr a Petr OULÍK. Svěřenský fond: návod k použití : svěřenský fond očima účetního, auditora, znalce, daňového, transakčního a právního poradce. Praha: PFK Apogeo Group, 2022. ISBN 978-80-11-01039-3. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006499263
 • PETR, Michal a Eva ZORKOVÁ. Koncept soutěžitele v českém a unijním právu. Praha: C. H. Beck, 2021, Právní instituty. ISBN 978-80-7400-865-8. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006499518
 • LICHNOVSKÝ, Ondřej, Tomáš KAJNAR, Jitka KAJNAROVÁ a Tomáš RYDVAL. Průvodce daňovým řízením se vzory podání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-861-0. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006499522
 • HLAVINOVÁ, Markéta. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022, Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-860-3. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006499408
 • HORÁK, Ondřej, Jan HURDÍK, Michal JANOUŠEK, Martin KORNEL, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Filip MELZER, Kateřina RONOVSKÁ a Anna ZEMANDLOVÁ (eds.). Pocta Milaně Hrušákové. Praha: C. H. Beck, 2022, Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-859-7. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006498379
 • JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Lenka ZACHARDOVÁ. Likvidace obchodních společností. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-858-0. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006499310
 • JANOVEC, Michal. Propedeutika finančního práva. IV, Právo finančního trhu. Brno: Masarykova univerzita, 2022, Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-280-0025-7. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006499297
 • PETRÍKOVÁ, Lucia. Nové trendy v pracovnom práve. Banská Bystrica: Belianum, 2021, Právnická fakulta. ISBN 978-80-557-1830-9. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006498337
 • HRABČÁK, Ladislav. Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8152-979-5. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006498829
 • KAVAN, Štěpán. Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při mimořádných událostech. Praha: NLN, 2022. ISBN 978-80-7422-833-9. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006498834

Více nových knih naleznete na adrese:
https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube