Newsletter pro zaměstnance PrF MU - 2/2022

Newsletter 2/2022
24. 2. 2022, 8:47

Newsletter 6/2024

MU vypsala pomoc Ukrajině na vzdělávací a humanitární účely

Masarykova univerzita v reakci na situaci na Ukrajině vypsala možnost finanční pomoci. Příspěvek lze formou daru zaslat přes Obchodní centrum MU.
Masarykova univerzita dlouhodobě v rámci svých možností nabízí studentům a akademikům v reakci na násilí nebo perzekuční postup vůči těm, kteří vyjadřují nesouhlas s nedemokratickými postupy, pomocnou ruku. Podobným způsobem je univerzita připravena projevit svou solidaritu i nyní občanům Ukrajiny.

Přispět můžete přes Obchodní centrum MU

Radim Polčák

Prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu práva a technologií PrF MU doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., byl jmenován národním expertem v Globálním partnerství pro umělou inteligenci (GPAI).

Přivítali jsme první skupinu zahraničních studentů, kteří přijeli z Jižní Koreje, Polska, Turecka, Bosny a Hercegoviny, Francie, Slovinska, Chorvatska a dalších zemí studovat na naši fakultu v jarním semestru.

Publikační činnost Ústavu pro otázky soudnictví

MORARU, Madalina Bianca, Fabian LUTZ a Sergo MANANASHVILI. Return Directive 2008/115/EC. In: THYM, Daniel, HAILBRONNER, Kay (eds.). EU Immigration and Asylum Law: Article-by-Article Commentary. 3. vyd. C. H. Beck, 2022, s. 692–804. ISBN 978-3-406-77969-5.
National rules on immigration and asylum have been transformed in recent years. EU directives and regulations, and the case law of the European Court of Justice, are becoming ever more important – both for those working in ministries, immi­gration authorities, national courts, academia, non-governmental organisations or as practicing lawyers. They may benefit from the fundamentally revised and amended third edition, which focuses on core legislation on asylum and immigration. The present chapter is an in-depth analysis of the EU's Return Directive and a decade long jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and European Court of Human Rights.

CASAROSA, Federica a Madalina Bianca MORARU (eds.). The Practice of Judicial Interaction in the Field of Fundamental Rights: The Added Value of the Charter of Fundamental Rights of the EU. Edward Elgar, 2022. ISBN 978-1-80037-121-7. Dostupné z: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/the-practice-of-judicial-interaction-in-the-field-of-fundamental-rights-9781800371217.html
This insightful and timely book offers both general and sector-specific views of the many ways in which European fundamental rights have influenced the adjudication of a variety of issues (including migration, consumer and non-discrimination cases, EU values, judicial independence, and rule of law), as through the interaction of judges in Europe. It has 26 contributions from all over the EU, involving a scholar and a practitioner who offer their specific views on the same fundamental right topic. This particular approach offers a deep insight into the practical relevance of the Charter of Fundamental Rights over a broad array of legal fields.

HAMŘÍK, Lukáš a Petr KANIOK. Who's in the Spotlight? The Personalization of Politics in the European Parliament. JCMS: Journal of Common Market Studies. University Association for Contemporary European Studies and John Wiley & Sons Ltd, 2021, early view, s. 1229. ISSN 1468-5965. DOI: 10.1111/jcms.13281.

HAVELKOVÁ, Barbara, David KOSAŘ a Marína URBÁNIKOVÁ. The Family Friendliness That Wasn't: Access, but Not Progress, for Women in the Czech Judiciary. Law & Social Inquiry. 2021, December, s. 1–31. ISSN 0897-6546. DOI: 10.1017/lsi.2021.62.

CHRONOWSKI, Nóra a Attila VINCZE. The Hungarian Constitutional Court and the Central European University Case: Justice Delayed is Justice Denied Decision of the Hungarian Constitutional Court of 6 July 2021 and the Judgment of the ECJ of 6 October 2020, Case C-66/18. European constitutional law review. CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2021, roč. 17, č. 4, s. 1–19. ISSN 1574-0196. DOI: 10.1017/S1574019621000407.

LELOUP, Mathieu. Who Safeguards the Guardians? A Subjective Right of Judges to their Independence under Article 6(1) ECHR. European Constitutional Law Review, 2021, roč. 17, č. 3, s. 394–421. DOI: 10.1017/S1574019621000286.

MORARU, Madalina Bianca a Linda JANKŮ. Czech Litigation on Systematic Detention of Asylum Seekers: Ripple Effects across Europe. European Journal of Migration and Law. 2021, roč. 23, č. 3 2021, s. 284–307. ISSN 1388-364X. DOI: 10.1163/15718166-12340103.

SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK a Ladislav VYHNÁNEK. Through selective activism towards greater resilience: the Czech Constitutional Court's interventions into high politics in the age of populism. The International Journal of Human Rights, 2021. DOI: 10.1080/13642987.2021.2003337.

SMEKAL, Hubert a Nino TSERETELI. Reforming to Please: A Comprehensive Explanation for Non-Exit from the European Court of Human Rights. European Constitutional Law Review, 2021, s. 1-24. DOI: 10.1017/S1574019621000377.

ŠIPULOVÁ, Katarína. Under Pressure: Building Judicial Resistance to Political Inference. In DJ Galligan. The Courts and the People: Friend or Foe? The Putney Debates 2019. 1. vyd. Oxford: Hart Publishing, 2021, s. 153–170. ISBN 978-1-5099-4003-5.

ŠIPULOVÁ, Katarína a Hubert SMEKAL. Between Human Rights and Transitional Justice: The Dilemma of Constitutional Courts in Post-Communist Central Europe. Europe-Asia Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 101–130. ISSN 0966-8136. DOI: 10.1080/09668136.2020.1841739.

ŠIPULOVÁ, Katarína, Samuel SPÁČ, David KOSAŘ, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Viktor DERKA. Judicial Self-Governance Index: Towards Better Understanding of the Role of Judges in Governing the Judiciar. Regulation & Governance. Wiley, 2022, s. 1–25. ISSN 1748-5991.

MU otevírá pro své zaměstnance dětskou skupinu Elánek v budově Komenského náměstí a zjišťuje již nyní zájem zaměstnanců Právnické fakulty o umístění dětí.
V případě zájmu zašlete věk dítěte (v měsících) v době otevření (tj. 1. 9. 2022) a zájem o celotýdenní docházku či pouze vybrané dny na email Dagmar.Pipalova@law.muni.cz do 9. března 2022.

Bližší informace k dětské skupině Elánek:

 • otevření je plánováno od 1. 9. 2022 v budově MU na Komenského náměstí,
 • otevřena bude 1 skupina o max. 24 dětech,
 • skupina je určena pro děti od 24 do 48 měsíců, výjimečně starší až do 6 let,
 • ceník je dostupný zde.

Studenti LF MU pořádají na naší fakultě v rámci projektu COCO, který se zaměřuje na prevenci rakoviny prsou a varlat, akci Samovyšetření prsou a varlat, na kterou si Vás dovolují tímto emailem pozvat. Dozvíte se, proč je samovyšetření důležité, studenti zodpoví vaše dotazy a součástí akce bude praktický nácvik vyšetření na umělých modelech.
Pokud budete mít zájem se akce zúčastnit, vyplňte prosím tento formulář, aby studenti znali přibližný počet účastníků. Přihlášení není závazné – https://forms.gle/RFuScpvx3DYfKJx78

Akce se koná ve středu 9. 3. 2022 v učebně 136 a 16. 3. 2022 v učebně 034, v čase 18.00–20.00 hod.

Studenti PrF MU sklízejí úspěchy v moot courtech

Tým Právnické fakulty MU v uplynulém ročníku FDI International Arbitration Moot porazil týmy z USA, Číny, Francie a Brazílie a probojoval se mezi 32 nejlepších týmů z celého světa. Přečtete si rozhovor se studentkou Terezou Ševčíkovou a pedagogem Martinem Švecem. 

Rozhovor v Magazínu M

Jakub Harašta v repotáži ČT

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje na novou vlnu podvodných telefonátů. Volající se vydávají za technickou podporu Microsoft. Reportáž na ČT24 v čase 14:15–20:50.

NÚKIB varuje před podvody

Martin Švec na Rádiu Proglas

Martin Švec, právník z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU, byl hostem Rádia Proglas v pořadu 13+ na téma Regulace energetického trhu. Podcast si můžete pustit z webu rádia.

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

Studentské soutěže a moot courty

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. AKTUÁLNĚ z University of Dayton School of Law: UDSL zve všechny zájemce z řad zaměstnanců a studentů PrF MU, respektive odborníků na IT, IP či zdravotnické právo, na březnové online akce:
 2. Podávání návrhů v rámci projektu AKTION je možné pro rok 2022 v těchto termínech:
  • 15. 4. 2022 pro projekty, které se realizují v období od 1. 7. – 31. 12. 2022;
  • 15. 9. 2022 pro projekty, které se realizují v období od 15. 10. – 31. 12. 2022.
  Související dokumenty a další informace jsou dostupné zde: https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty.
 3. Pro zájemce o program Global Staff Mobility na rok 2022, který rozšiřuje možnosti zaměstnaneckých mobilit i mimo tradičně nastavené grantové programy (např. Erasmus+), je aktuálně v IS OIS otevřena přihláška, a to v termínu do 30. 4., následovně pak 31. 7. resp. 31. 10. 2022. Kompletní informace a podmínky programu najdete na fakultní stránce či stránce CZS: https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/global-staff-mobility.
 4. Fakulta dále nabízí podporu internacionalizace akademických pracovníků (dle Pokynu děkana č. 1/2022), a to na tyto aktivity:
  • aktivní účast na zahraniční konferenci ve výši 15 000 Kč;
  • budování či rozvíjení mezinárodních vědeckých sítí ve výši 20 000 Kč;
  • zapojení se do výuky v programech na zahraničních univerzitách ve výši 20 000 Kč.

Další informace:

 • Kurzy zahraničních vyučujících pro JS 2022 jsou průběžně doplňovány na příslušné fakultní stránce.

Připravuje se:

 • Erasmus+: výběrové řízení na výukové a školicí pobyty 2022/2023 (březen/duben 2022). Více informací najdete na stránkách CZS zde, resp. pro školící pobyty zde.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou také pravidelně zveřejňovány na webu https://www.law.muni.cz/content/cs/zamestnanec/

Centrum dalšího vzdělávání

CDV pořádá v termínech 21. a 28. dubna 20.2 zcela nový kurz Podnikatelské minimum pro právníky a advokáty. Více informací o kurzu naleznete na webu kurzy.law.muni.cz.
Kurz je určen pro absolventy právnické fakulty, kteří uvažují o podnikání. Dále pro advokáty a koncipienty, kteří se rozhodli založit vlastní advokátní kancelář. Kurz je také vhodný pro notářské kandidáty, kteří se připravují na samostatné působení, a podnikové právníky, kteří si chtějí rozšířit obzory a lépe porozumět problémům spojeným s podnikáním. Zajímavý může být i pro stávající studenty právnické fakulty, kteří uvažují o podnikání.

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Na portále pro zaměstnance univerzity naleznete pod záložkou „Zaměstnanec“ odrážku „Školení pro zaměstnance“. Zde jsou informace o připravovaných školeních, do kterých se můžete sami přihlásit. Dále je zde přes dvacet záznamů ze školení, která probíhala na MU v roce 2021. Školení jsou kdykoliv přístupná a jsou zdarma pro všechny zaměstnance MU.

Noví zaměstnanci

Mgr. Natálie Dřínovská
odborná pracovnice
Katedra ústavního práva a politologie
  JUDr. Marek Pivoda
odborný pracovník
Katedra ústavního práva a politologie
 
Mgr. Adam Holubář
asistent
Katedra občanského práva
  Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D.
odborná asistentka
Katedra dějin státu a práva
 
Mgr. Marián Jankovič, LL.M.
odborný pracovník
Ústav práva a technologií
  Mgr. Josef Bártů
asistent
Katedra občanského práva
 
Stanislav Navrátil
vrátný - informační pracovník
Oddělení provozu a údržby budovy
    Mgr. Filip Vlček, MJur
odborný pracovník
Katedra ústavního práva a politologie

Důležité odkazy

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese: https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube