Newsletter pro zaměstnance PrF MU - 2/2021

Newsletter 2/2021
25. 2. 2021, 9:51

Newsletter 6/2024

Knižní novinky z produkce Právnické fakulty MU

Mezinárodní autorský kolektiv působící při Českém centru excelence pro kyberkriminalitu C4e se spojil, aby komplexně pojednal o problematice jurisdikce, suverenity, státní odpovědnosti, použití síly v kybeprostoru, kritické infrastruktury, umělé inteligence, certifikace a elektronických důkazů. Cybersecurity Casebook přináší ucelený přehled právní úpravy, judikatury a autorských textů z mnoha významných oblastí kybernetické bezpečnosti.

Kniha je dostupná v Open Access
 
 
 

MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL a kol. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1. vyd. 2020, 229 s. ISBN 978-80-210-9772-8 (online ; pdf). Dostupné z: Open Access.

BEDNÁŘOVÁ, Markéta a Eva LÁSKOVÁ. Pobytová oprávnění studentů v České republice. 1. vyd. 2020, 201 s. ISBN 978-80-210-9776-6 (online ; pdf). Dostupné z: Open Access.

JELÍNEK, Kamil, Jan ŠLESINGER a Michal PROCHÁZKA. Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek. 1. vyd. 2020, 91 s. ISBN 978-80-210-9778-0 (online ; pdf). Dostupné z: Open Access.

VOMÁČKA, Vojtěch. Stavební právo a požadavky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. 1. vyd. 2020, 243 s. ISBN 978-80-210-9786-5 (online ; pdf). Dostupné z: Open Access.

Kalendář akcí na fakultě

po 8. 3. 2021

American Legal Developments After the 2020 George Floyd Anti-Racist Protests 

Právnická fakulta MU bude hostit otevřenou přednášku pro studenty, a všechny zájemce, z úst profesora Paula Von Bluma z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Profesor Paul von Blum se zaměřuje na afroamerická studia, historii a boj za občanská práva. Odkaz na živou událost v MS Teams ZDE.

Zprávy z fakulty

Výzkumný grant od Evropské výzkumné rady (ERC) pro vedoucího Ústavu pro otázky soudnictví docenta Davida Kosaře

Poté, co v létě skončí současny projekt zaměřený na výzkum soudcovské samosprávy (JUDI-ARCH), budou členové Ústavu v dalších pěti letech řešit projekt INFINITY: Neformální soudní instituce: Neviditelné determinanty demokratického úpadku (ERC Consolidator Grant). Hlavní otázkou, kterou si projekt klade za cíl zodpovědět, je, jak neformální soudní instituce ovlivňují fungování soudnictví a za jakých podmínek tyto instituce přispívají k (nebo zabraňují) poklesu kvality demokratických politických systémů. Další informace k cílům projektu můžete najít na stránce Ústavu.

Aktuality

Fotobanka
V Intranetu PrF MU byla vytvořena nová Fotobanka, kde jsou k dispozici všem zaměstnancům fotografie interiéru a exteriéru fakulty. Fotografie jsou určeny pro doplnění pracovních materiálů (např. prezentace, brožury atd.).

Testy studijních předpokladů
Testy studijních předpokladů se mění, v roce 2021 se budou skládat ONLINE! Oproti minulým rokům budete odpovídat „jen" na 48 otázek ve 4 subtestech – verbální, numerické, analytické a kritické myšlení.

Jarní semestr
S ohledem na očekávaný vývoj epidemie nového koronaviru a stabilizovanou situaci s výukou v online režimu na Masarykově univerzitě bude jarní semestr akademického roku 2020/2021 také v online režimu. Jarní semestr začíná 1. března a končí 30. května, zkouškové období je pak stanoveno od 31. května do 11. července tohoto roku. Začátek podzimního semestru akademického roku 2021/2022 se již posouvat nebude a začne standardně v polovině září.

Nakladatelství Munipress zařazeno do databáze Scopus
Nakladatelství Masarykovy univerzity úspěšně prošlo v roce 2020 evaluací a jeho knihy v anglickém jazyce budou s vročením od roku 2020 zařazovány do databáze Scopus.


Další důležité odkazy

Studentská právní poradna hledá dobrovolníky

Vyzkoušet si své znalosti v praxi a ještě pomoci dobré věci? To nabízí Studentská právní poradna, do které se můžete zapojit jako dobrovolníci.

Stačí si stáhnout mobilní aplikaci MUNI POMÁHÁ, a když se objeví nový dotaz, obdržíte upozornění. Správnost odpovědí kontrolují garanti poradny z řad pedagogů a doktorandů fakulty. Pomáhejte právem!

Studentská právní poradna

Oddělení pro zahraniční vztahy

Program vztahů s tradičními univerzitami („družby“): Vídeňská univerzita nabízí grant na měsíční výzkumné pobyty určené pro studenty a absolventy doktorských studijních programů působící na MU (do 7 let od získání titulu PhD). Jde o zaměstnaneckou mobilitu, uchazeč by měl mít s MU uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu s ujednáním o možnosti vyslání na pracovní cestu.
Pobyt je možné plánovat na září–prosinec 2021. Uchazeči si musí sami zajistit akceptační dopis od akademického pracovníka tamní univerzity, přičemž univerzita žádá, aby tak uchazeči činili až po 15. dubnu. Výše příspěvku od hostitelské univerzity je 1000 EUR. Související dokumenty a další informace jsou dostupné na webu Centra zahraniční spolupráce. Termín pro přihlášky je stanoven na 10. 6. 2021.

 

Připravuje se:

 • Erasmus+: Probíhá výběrové řízení na výukové a školicí pobyty 2021/2022 (březen/duben 2021). Více informací najdete na webu Centra zahraniční spolupráce.
 • Výuka zahraničních profesorů – JS 2021: Seznam se průběžně aktualizuje na webu OZV.
 • Dne 8. 3. 2021 proběhne přednáška prof. Paul Von Bluma z USA s názvem „American Legal Developments After the 2020 George Floyd Anti-Racist Protests“. Pozvánku na akci naleznete na webu fakulty.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

 

Aktuální zahraniční nabídky jsou také pravidelně zveřejňovány na webu pro zaměstnance PrF MU.

Věda a výzkum

HR - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

SEDUO online vzdělávání
Od ledna 2021 jsme otevřeli některým neakademickým a akademickým zaměstnancům přístup k videokurzům. Naši zaměstnanci zde mohou sledovat online přes 260 odborných i soft skills videokurzů od špičkových lektorů.
SEDUO nyní nabízí zaregistrovaným zaměstnancům SEDUO.CZ #NAŽIVO
Tyto webináře #naživo jsou online setkání s lektory, díky kterým si prohloubíte znalosti z videokurzů, poznáte názory lektorů a vždy bude prostor i pro dotazy. Na webinářích lektoři navazují na obsah svých videokurzů, je proto vhodné konkrétní videokurz před webinářem vystudovat.

 

Online workshopy pro hodnocení zaměstnanců
V únoru a počátkem března se uskuteční dva bloky online workshopu k hodnocení zaměstnanců, kterého se zúčastní všichni vedoucí neakademických pracovišť Právnické fakulty MU.
Dva bloky workshopů, teoretický a praktický, k hodnocení zaměstnanců jsou také v nabídce pro vedoucí kateder/ústavů. Registrovat se můžete online do volných termínů na Obchodním centu MU.

 

BŘEZEN 2021 Online semináře APUA – Asociace pracovníků univerzit

 • Účtování projektů OP VVV2. 3. 2021 - Online
  Účtování projektů z hlediska investičních a neinvestičních nákladů, pohledávek, podrozvahové evidence, časového rozpouštění investiční dotace a DPH.
 • Online marketing – sociální sítě4. 3. 2021 - Online
  Většina dříve jinak nerealizovatelných off-line činností se čím dál více přesouvá do on-line prostředí (výuka, nákupy, seznamování se, komunikace, ale třeba i vyšetření lékařem). Na vysoké školy tento trend dopadá stejnou měrou jako na jiné subjekty a má-li vysoká škola uspět v konkurenčním prostředí jiných škol, měla by více využívat všech nástrojů on-line marketingu a zdokonalovat se. Podrobněji se projde sociální sítě a content marketing (obsahový marketing).
 • Český pravopis: jistoty a novinky9. 3. 2021 - Online
  Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v Akademické příručce českého jazyka v roce 2014), hraje významnou roli i skutečnost, že jejich většinu jsme si osvojili již před mnoha lety a naše paměť není dokonalá.
 • Finanční řízení projektů11. 3. 2021 - Online
  Webinář je zaměřen na zvládnutí základních dovednosti při přípravě a realizaci projektů s důrazem na finanční řízení, tedy na zpracování rozpočtu a čerpání prostředků. Dovednosti získané na webináři jsou uplatnitelné ve všech druzích projektů, počínaje menšími interními projekty, a konče projekty operačních programů financovaných z Evropské unie.
 • Přehled vyučovacích metod16. 3. 2021 – Online
  Víte, jak funguje proces získávání dovedností a co jako učitelé můžeme dělat pro to, aby studenti skutečně uměli používat to, co jsme je učili? Vyzkoušejte si několik metod aktivního učení a poznejte, jak je možné jejich principy využít v praxi a jak můžete opakovat látku tak, aby byli aktivní pouze studenti.
 • Excel online – středně pokročilí16.-19. 3. 2021 – Online
  Webinář je zaměřen na aktivní ovládání prvků, tvorbu komplexnějších struktur, práci se složitějšími tabulkami a pokročilou automatizací výpočtů, tipy a triky z praktického používání Excelu.
 • Základy komunikace s novináři18. 3. 2021 – Online
  Naučte se nejzákladnější zásady pro nastavení a udržení dobrých vztahů s médii. Během webináře zjistíte jak napsat tiskovou zprávu a jak uspořádat tiskovou konferenci, ale hlavně jak vaše sdělení koncipovat od počátku tak, aby bylo pro média atraktivní a zasáhlo ty cílové skupiny, na které chcete působit. Jde o základní kurz, ve kterém se budete se spolu věnovat jen tomu opravdu podstatnému.
 • Akademický senát v otázkách a judikatuře24. 3. 2021 – Online
  Akademický senát je „parlamentem“ veřejné vysoké školy, resp. fakulty. Seminář je věnován podrobnému výkladu jednotlivých aspektů akademických senátů od postavení, přes volby a členství v senátu až po působnosti senátu a jeho jednání. Pozornost bude věnována také výkladově obtížným či v praxi sporným otázkám a závěrům plynoucím z judikatury. Seminář je určen zejména členům akademických senátů VŠ a fakult a dalším osobám vstupujícím do kontaktu s akademickými senáty z titulu své funkce či jiného důvodu.
 • MS Excel – grafy31. 3. 2021 - Online
  Během dvouhodinového webináře projdete podrobným nastavením funkčních částí grafů.

Centrum dalšího vzdělávání

V letošním roce dojde ke změně obsahu i organizaci přijímacího řízení na většinu fakult MU. Testy studijních předpokladů budou probíhat online a budou obsahovat pouze 4 bloky a angličtinu. Přípravné kurzy k přijímačkám, které pořádá Centrum dalšího vzdělávání, reagují na všechny změny a účastníci tak budou na nové přijímačky připraveni. V současné chvíli probíhají únorové kurzy, kterých se účastní 260 studentů, na kurz v březnu je nyní přihlášeno téměř 200 studentů. Stále jsou ale volná místa a na kurz je možné se přihlásit na kurzy.law.muni.cz. Děti zaměstnanců mají tento kurz zdarma.

Noví zaměstnanci na Právnické fakultě MU

Markéta Černá
účetní – Ekonomické oddělení

Knihovna

Nové knihy

 1. DOUŠOVÁ, Jana. Úřad práce a uchazeč o zaměstnání. Praha: C. H. Beck, 2020, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-810-8. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006476206&format=999.
 2. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů. Brno: Masarykova univerzita, 2020, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9736-0. Dostupné také z Open Access Prf MU. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006476207&format=999.
 3. HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. Praha: Wolters Kluwer, 2021, Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006476711&format=999.
 4. TINTĚRA, Tomáš a Pavel PETR. Základy závazkového práva. 1. díl. 2. aktualizované vyd. Praha: Leges, 2020, Student. ISBN 978-80-7502-476-3. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006476727&format=999.
 5. HAK, Jan a Ondřej VÍCHA. Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu. Praha: Wolters Kluwer, 2020, Právní monografie. ISBN 978-80-7598-778-5. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006476701&format=999.
 6. JOUZOVÁ, Lada. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Praha: Leges, 2020, Praktik. ISBN 978-80-7502-469-5. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006476726&format=999.
 7. ŠEJVL, Jaroslav. Zákon o pohřebnictví: Zákon o válečných hrobech: komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-952-9. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006476698&format=999.
 8. HOLÁ, Lenka a Martina URBANOVÁ. Mediace v praxi optikou empirického výzkumu. Praha: Wolters Kluwer, 2020, Právní monografie. ISBN 978-80-7598-933-8. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006477562&format=999.
 9. ŠMEJKAL, Václav a Barbara DUFKOVÁ. Soutěžní právo EU: casebook : rozsudky SDEU 2006-2020. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-977-2. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006477554&format=999.
 10. ČERNÝ, Petr. Základní instituty shromažďovacího práva. Praha: C. H. Beck, 2021, Právní instituty. ISBN 978-80-7400-821-4. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006477550&format=999.
 11. KOMENDOVÁ, Jana, ŠMÍD, Martin (eds.). Právo na rovné zacházení: deset let antidiskriminačního zákona. Praha: Wolters Kluwer, 2020, Právní monografie. ISBN 978-80-7598-850-8. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006477618&format=999.
 12. BRODEC, Jan. Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2020, Právní monografie. ISBN 978-80-7598-995-6. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006477611&format=999.
 13. JURČÁK, Vojtech. Teoretické prístupy k skúmaniu bezpečnosti. Ostrava: Key Publishing, 2020, Monografie. ISBN 978-80-7418-358-4. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006477715&format=999.
 14. TOMŠEJ, Jakub, Lucie MATĚJKA ŘEHOŘOVÁ a Patrik STONJEK (eds.). Nad novelami zákoníku práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7630-006-4. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006477714&format=999.
 15. VYMĚTAL, Petr. Peníze a politika: financování politických stran a volebních kampaní v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2020, Studie. ISBN 978-80-7419-289-0. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006474492&format=999.
 16. Common European asylum system in a changing world: (introduction) : textbook for the Prague summer school on migration and asylum law. Prague: Charles University, 2020. ISBN 978-80-7630-003-3. https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=006471651&format=999.

Více nových knihy naleznete na adrese https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube