Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 12/2023

Newsletter 12/2023
19. 12. 2023, 13:00

Newsletter 6/2024

David Kosař jmenován profesorem

Dne 12. prosince převzal v pražském Klementinu od prezidenta Petra Pavla a ministra školství Mikuláše Beka profesorský jmenovací dekret pro obor Ústavní právo a státověda zástupce naší fakulty – vedoucí Katedry ústavního práva a politologie David Kosař.

4. ročník ocenění MUNI Scientist

Za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu ocenila vybrané vědce z Masarykovy univerzity za období 2022 až 2023 prorektorka pro výzkum a doktorské studium prof. Šárka Pospíšilová. Mezi oceněnými jsou i vedoucí Katedry ústavního práva a politologie David Kosař, vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví Katarína Šipulová, Marína Urbániková z Ústavu pro otázky soudnictví a proděkan pro vědu a výzkum Robert Zbíral.

Cyberspace 2023

Ve dnech 24. – 25. 11. 2023 se konala mezinárodní konference „Cyberspace 2023“ zaměřená na kyberprostor z pohledu práva a dalších společenských věd. Konference byla součástí projektu „Týden pro digitální Česko 2023“, nad kterým převzal záštitu místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Podrobnější info o konferenci Cyberspace naleznete na https://cyberspace.muni.cz.

Vyhlášení fakultní soutěže SVOČ pro akademický rok 2023/2024

Již do XXVI. ročníku soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se mohou zapojit studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Právnické fakulty, kteří jsou autory původní odborné práce v oboru právo. Prosíme vyučující o propagaci fakultní soutěže mezi svými studenty. Student účastnící se soutěže si v jarním semestru zaregistruje předmět dle typu svého studia (MVV42K pro magisterský, BVV10K pro bakalářský nebo DSVOCK pro doktorský stupeň), následně si vymyslí téma práce, nebo si vybere jedno z nabízených témat. Navrhovaná témata, směrnici k aktuálnímu ročníku a další informace naleznete na stránkách SVOČ. V případě jakýchkoliv dotazů pište na svoc@law.muni.cz.

Projekt proKni

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v letošním roce realizuje projekt proKni. Díky němu jsme do naší knihovny mohli nainstalovat systémy RFID a selfcheck, které umožňují kvalitnější a rychlejší přístup pro veřejnost a také zefektivní výpůjční služby. V rámci projektu byl rovněž pořízen specializovaný skener, díky kterému jsme mohli začít s novou etapu digitalizace starého fondu. Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie.

Jaromír Tauchen, vedoucí Katedry dějin státu a práva​ a senátor za komoru akademických pracovníků AS PrF MU, dne 29. listopadu 2023 v odběrovém centru Fakultní nemocnice u sv. Anny daroval krev. Vyslyšel tak výzvu kolegů ze Studentské komory AS, která „odběrovou akci“ organizovala a která dokázala oslovit a do odběrového centra přivést více než 20 prvodárců z brněnské právnické fakulty.

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro dospělé

V roce 2023 byl úspěšně dokončen tříletý projekt programu Erasmus+ s názvem „Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro dospělé“, který inicioval Martin Svoboda z Katedry finančního práva a národního hospodářství spolu s kolegy Petrem MrkývkouBarborou Buchtovou. Hlavním cílem projektu bylo posílení vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti na mezinárodní úrovni a vytvoření komplexního programu pro dospělé spolu s vzdělávacími materiály pro pedagogy. Projekt zahrnoval partnerskou spolupráci s Itálií, Španělskem, Tureckem a Spojeným královstvím.
Během projektu byl vytvořen online program pro lektory nazvaný „Financial Literacy“. Klíčovou výhodou tohoto programu je jeho flexibilita, která slouží jako nástroj podpory pro efektivnější rozvoj technického a předmětového výcviku v oblasti finanční gramotnosti. Tento program zahrnuje příklady nových výukových metod, které můžou být aplikovány v libovolné zemi EU, respektující lokální specifika, včetně národní legislativy.
Struktura programu zahrnuje 20 modulů pro finanční gramotnost, 17 inovativních karet s výukovými metodami a dva průvodce pro učitele s názvy „Jak vytvářet úspěšné vzdělávací cesty pro finanční gramotnost“ a „22 tipů a triků na zlepšení kvality vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti“. Program dále posiluje kapacitu vzdělávacích institucí při výuce finanční gramotnosti, nabízí lepší vedení v oblasti dovedností a kompetencí a podporuje rozvoj tutoringu a koučování učitelů.
Za úspěšné propojení účastníků z České republiky, Itálie, Španělska, Turecka a Spojeného království a za splnění vytyčeného cíle v oblasti rozvoje finanční gramotnosti v oblasti vzdělávání dospělých získal hodnocení „Good practice“ projekt od Národní agentury programu Erasmus+.
Pro více informací o projektu navštivte https://science.law.muni.cz/content/cs/projekty/projekty-evropske-unie/facilitate/ nebo přímo stránky projektu www.facilitate.center.

Vánoční Brno nás okouzlilo, říkají Španělky

Vyučující občanského práva María Esther Rovira Sueiro znala Masarykovu univerzitu jen díky jejímu výbornému renomé v zahraničí, a tak ji dceři doporučila jako skvělé místo pro její roční Erasmus. Nakonec ale na MUNI zavítala i ona – na konci semestru na právnické fakultě odučila týdenní kurz Úvod do španělského dědického práva. Celý článek naleznete v Magazínu M.

Ve středu 13. prosince se v prostoru fakultního foyer konal „Vánoční charitativní večírek“, který tradičně pořádá ELSA Brno. Akademici a studenti načerpali vánoční atmosféru, na chvíli zapomněli na zápočtové testy či blížící se zkoušky a užili si jedinečný den v prostorách fakulty. Nechybělo ani cukroví spolu se svařákem za doprovodu vánoční hudby. Zlatým hřebem celého dne byla tradiční dražba poukazů od našich akademiků. Výtěžek z vydražených poukazů a prodaného občerstvení poputuje na podporu Hospice sv. Alžběty v Brně.

Události na fakultě

Předání sborníku věnovaného Josefu Kuchtovi

Katedra trestního práva vydala v letošním roce sborník z konference „Nové jevy v ekonomické kriminalitě“. Sborník je dedikován docentu Josefu Kuchtovi, který se hospodářskou kriminalitou dlouhodobě zabývá a v letošním roce oslavil významné životní jubileum. Kolegové z katedry předali panu docentovi Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023: sborník k poctě doc. Josefa Kuchty dne 23. listopadu na přátelském setkání na fakultě. V úvodu vystoupili a několik slov ke konferenci a práci Josefa Kuchty proslovili děkan Martin Škop, Vladimír Kratochvíl, Věra Kalvodová a František Púry. Panu docentovi ještě jednou moc blahopřejeme!

Z činnosti Oddělení energetického práva

Dne 7. prosince se na Právnické fakultě MU uskutečnila přednáška „Energetika a geopolitika: aktuální trendy a výzvy“. Martin Jirušek (Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií MU) posluchačům představil aktuální výzvy, kterým čelí energetika České republiky a Evropské unie. Hlavním tématem byly geopolitické aspekty zajišťování energetické bezpečnosti v kontextu energetické krize a ruské invaze na Ukrajinu. Více informací o aktivitách Oddělení energetického práva je k dispozici na webu energy.law.muni.cz.

Martin Švec (Oddělení energetického práva, ÚPT) se zúčastnil CELIS Country Reporter Meeting 2023, setkání zpravodajů výzkumného institutu CELIS, který se zabývá prosazováním lepší regulace zahraničních investic v kontextu bezpečnosti, veřejného pořádku a konkurenceschopnosti. Na setkání představil mechanismus prověřování zahraničních investic ČR zřízený zákonem č. 34/2021 Sb.

Oddělení energetického práva prostřednictvím Grantového programu pro podporu vědeckých, vzdělávacích a popularizačních projektů v oboru energetického práva finančně podporuje studenty při pobytech v zahraničí. Barbora Baková se právě vrátila ze stáže na Velvyslanectví ČR v Káhiře a své zážitky popisuje v následující reportáži: https://energy.law.muni.cz/content/cs/studenti-v-energetice/#item117278

Novinky z oddělení Centra jazykového vzdělávání

Americká právnička na oddělení CJV
Jennifer Hill, americká právnička, lektorka právní angličtiny na univerzitě v německém Greifswaldu a italském Trentu a členka představenstva asociace EULETA, které je naše jazykové centrum členem, se v rámci seminářů 3. semestru Angličtiny pro právníky zaměřila na civilní právo a na případu Depp v. Heard se studenty analyzovala podání a fáze civilního procesu.

Praktická aplikace mediace s Mgr. Robertem Tschöplem
Během listopadu měli studenti předmětu „Vergleich des Deutschen und österreichischen Rechts“ možnost seznámit se s mediací pod vedením zkušených odborníků z AK Tschöpl&Partner. Více informací na webu CJV.

Návštěva profesorky Victorie Guillén Nieto
Profesorka Victoria Guillén Nieto z univerzity v Alicante studentům předmětu Angličtina pro právníky představila forenzní lingvistiku a práci s autentickými dokumenty, např. žádostí o výkupné nebo dopisem na rozloučenou. Více informací na webu CJV.

Mezinárodní podcastový projekt ve výuce právnické angličtiny
V podzimním semestru proběhl již třetí ročník mezinárodního podcastového projektu v semináři Angličtiny pro právníky. Studenti pracovali v mezinárodních týmech se studenty právnických fakult v polské Toruńi a francouzském Lille a zpracovávali právní téma do podcastu. Projekt podporuje rozvoj životních a přenositelných dovedností, na které v jazykových seminářích klademe důraz. Více informací již brzy na webu CJV.

Aktuální informace o činnosti jazykového oddělení najdete také na FacebookuInstagramu.

Z činnosti Katedry právní teorie

Dne 28. listopadu se v rámci série MUNI Legal Theory Workshop uskutečnil workshop doktora Jana Géryka k jeho nové knize Společnost úzkosti. Jan Géryk se věnoval paradoxu zběsilé strnulosti, ve které se současná společnost nachází, a která dle autora vede mimo jiné ke zvýšenému výskytu úzkostných stavů a depresí. Tento workshop zakončil sérii MUNI Legal Theory Worshop pro podzimní semestr 2023/24.

Jakub Valc se svými odbornými názory podílel na vzniku televizního dokumentu České televize „Darované děti“, který se zaměřuje na některé etické a právní aspekty dárcovství pohlavních buněk, což je z tematického hlediska řešeno rovněž v rámci stejnojmenného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky, jehož je Jakub Valc řešitelem.

Připravované akce na fakultě

Studenti brněnské právnické fakulty se budou účastnit dvou historickoprávních mootcourtů

Ve spolupráci se „sesterskou“ Katedrou právní historie vídeňské právnické fakulty se Katedra dějin státu a práva letos poprvé zapojuje do organizace Ius Commune Moot CourtuJewish Law Moot Courtu, jehož finále se konalo vloni v létě na fakultě. V pondělí 4. prosince přijel z Vídně hlavní organizátor Dr. Stephan Wendehorst, který brněnským studentům oba mootcourty představil. Z patnácti zájemců jich bude následně vybráno šest, kteří se budou v průběhu jarního semestru připravovat na finále. Z katedry zajišťují organizaci mootcourtů Jaromír TauchenRadek Černoch, který bude studenty koučovat a doprovázet.

Nové publikace

TAUCHEN, Jaromír, KOLUMBER, David, ČEP, David (eds.). Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti včera a dnes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 323 s,. Spisy Právnické fakulty MU, Edice Scientia, sv. č. 749., ISBN 978-80-280-0444-6, 978-80-280-0445-3 (online).

Sborník představuje výstup z konference, která se konala 6. září 2023 na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Konference byla letos opět pořádána ve spolupráci Katedry dějin státu a práva a Katedry trestního práva. Navázala tak na sérii již několika spo­lečných konferencí, které se na Právnické fakultě MU pravidelně konají od roku 2013. Tematicky se příspěvky v tomto sborníku zaměřují na širokou škálu trest­ných činů, které se týkají svobody a lidské důstojnosti. Zahrnují historické příklady a analýzy, které nám pomáhají porozumět, jak se tyto otázky vyvíjely v minulosti a jaký vliv měly na současný právní rámec. Zároveň se soustředí na aktuální problémy, kterým čelíme v dnešní době. Sborník má část právněhistorickou, která se věnuje vývoji stíhání trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti, a část trestněprávní, která je zaměřena na současnou právní úpravu v ČR a SR.

Monika Hanych, Hubert SmekalJaroslav Benák publikovali v nejnovějším čísle časopise International Journal for Court Administration článek The Influence of Public Opinion and Media on Judicial Decision-Making: Elite Judges’ Perceptions and Strategies. DOI: https://doi.org/10.36745/ijca.528

Na základě hloubkových rozhovorů se soudci českého Ústavního soudu článek ukazuje, jak soudci uvažují o veřejném mínění a médiích a jaký je vliv těchto faktorů na soudní rozhodování. Článek také vytváří typologii různých soudcovských postojů k médiím a veřejnému mínění. Ukazuje, že jedna kategorie soudců používá promyšlené strategie, jak ovlivnit média a přitáhnout veřejné mínění na svou stranu. Druhá skupina se naopak snaží působení na veřejnost a média minimalizovat nebo se mu dokonce vyhnout.

KALVODOVÁ, Věra, BRUCKNEROVÁ, Eva, ČEP, David, FRYXŠTÁK, Marek, KANDOVÁ, Katarína, ​PROVAZNÍK, Jan, HRUŠÁKOVÁ, Milana. Sbírka klauzurních prací z trestního práva. 2. vyd. Brno: Wolters Kluwer, 2023, 228 s. ISBN 978-80-7676-827-7. Dostupné z: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/sbirka-klauzurnich-praci-z-trestniho-prava-brno-2-vydani.p8035.html

Katedra trestního práva v autorském kolektivu Věra Kalvodová, Eva Brucknerová, David Čep, Marek Fryšták, Katarína Kandová, Jan Provazník a Milana Hrušáková, vydala v nakladatelství Wolters Kluwer Sbírku klauzurních prací z trestního práva, která přináší studentům vzory klauzur pro využití v předmětu trestní právo hmotné a procesní. Část z nich je pečlivě odůvodněna, aby studentům umožnila ukázku, jak případně klauzury zpracovávat a ověřit správnost svého řešení. Část příkladů je bez správných odpovědí a umožňuje využití v seminární výuce atd.

SMEJKAL, Michal, KOMENDOVÁ, Jana, KADLUBIEC, Vojtěch, BLAŽEK, Michal. Úvod do práva sociálního zabezpečení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2023, 195 s., Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 564. ISBN 978-80-280-0440-8.

Kolektiv autorů Katedry finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity přináší přehlednou studijní pomůcku práva sociálního zabezpečení „Úvod do práva sociálního zabezpečení“.
Primárním cílem textu je sloužit studentům právnických fakult, kteří se seznamují s materií práva sociálního zabezpečení v bakalářských a magisterských studijních programech. Tomu je uzpůsobena šíře a podrobnost výkladu. Publikaci nicméně mohou využít coby nástroj pro orientaci v oblasti práva sociálního zabezpečení i praktikující právníci a širší laická veřejnost. Publikace totiž poskytuje ucelený přehled daného tématu a vhodným způsobem doplňuje publikace z oblasti práva sociální zabezpečení.

RADVAN, Michal, NECKÁŘ, Jan. Fiscal Policies to Mitigate Climate Change in the Czech Republic. In: SADOWSKY, M. (ed.). Fiscal Policies to Mitigate Climate Change. 1. vyd. Cambridge: Intersentia, 2023, s. 329–347. ISBN 978-1-83970-453-6.

VALC, Jakub. Die Abtreibung als Gesundheitsdienstleistung und ihre grenzüberschreitende (Nicht-)Verfügbarkeit innerhalb der Europäischen Union. Springer Nature, 2023, XII+93 s.
ISBN 978-3-658-43446-5,
eBook ISBN 978-3-658-43447-2,
Series ISSN 2625-3577,
Series E-ISSN 2625-3615.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-43447-2​

Členovi Katedry právní teorie Jakubu Valcovi vyšla v součásti nakladatelství Springer Nature monografie v německém jazyce s názvem „Die Abtreibung als Gesundheitsdienstleistung und ihre grenzüberschreitende (Nicht-)Verfügbarkeit innerhalb der Europäischen Union“, která se zabývá problematikou interrupcí nejen z lidskoprávního hlediska, ale také ve vazbě na potratovou turistiku a s tím spojené fungování vnitřního trhu Evropské unie.

Informace ze zasedání orgánů fakulty

Kolegium děkana

13. 11. 2023
Kolegium akceptovalo tři změny studijního plánu týkající se akademického psaní, právní interpretace a argumentace a ombudsmanské praxe. Byl představen návrh na úpravu systému vytíženosti, prozatím na oblast výukové činnosti v pregraduálních studiích; postgraduální výuka a vědecko-výzkumná část budou následovat. V souvislosti s přípravou nového magisterského studijního programu byl diskutován návrh základní koncepce rozdělení kreditů mezi povinné předměty. Další body a podrobné informace jsou uvedeny v zápise č. 5 dostupném v ISu.

27. 11. 2023
Kolegium pokračovalo v debatách nad úpravou systému vytíženosti, kterou rozšířilo o vědecko-výzkumnou část a další aktivity mimo VaV. V souvislosti s přípravou nového magisterského studijního programu byla otevřena diskuse týkající se závěru studia. Návrh na zavedení povinného druhého jazyka nebyl odsouhlasen. Kolegium dále mj. vzalo na vědomí Strategii vnějších vztahů PrF MU a odsouhlasilo harmonogram jarního semestru 2024. Další body jednání a podrobné informace jsou uvedeny v zápise č. 6 dostupném v ISu.

Akademický senát

Akademický senát PrF MU na svém prosincovém zasedání zejména schválil podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech, souhlasil se jmenováním nových členek Vědecké rady PrF MU, a to Marianny Novotné a Markéty Trimble, a vyzval děkana, aby zajistil zpracování komplexní strategie akvizic odborných zdrojů knihovny. Naopak neschválil usnesení, kterým by doporučil jmenování Michala Radvana proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy (9 pro, 8 proti a 2 se zdrželi) a také neschválil usnesení, kterým by vyzval děkana, aby odvolal Michala Radvana z funkce proděkana pro zahraniční a vnější vztahy (8 pro, 9 proti a 1 se zdržel/a).

 

Vědecká rada

Zasedání vědecké rady fakulty proběhlo dne 5. prosince 2023. V úvodu děkan informoval o dění na fakultě a zvýraznil úspěch prof. Jaroslava Fenyka, který získal ocenění „Liberty Award“, což je nejvyšší vyznamenání udělované Bohemian Lawyers’ Association of Chicago. Dále informoval o jednání k hodnocení vědy na úrovni Masarykovy univerzity. Poté předal informaci o rezignaci prof. Andrey Olšovské z členství ve vědecké radě, kterou zdůvodnila ukončením funkčního období děkanky na Právnické fakultě v Trnavě. Děkan také informoval, že doc. Tereza Kyselovská byla jmenována docentkou k 1. 12. 2023. V prvním meritorním bodu jednání proběhlo hlasování o návrhu k zahájení řízení ke jmenování profesorem doc. Jaromíra Tauchena, který byl podpořen. Hlavním bodem jednání pak bylo ukončení habilitačního řízení dr. Lukáše Potěšila. Ten přednesl přednášku na téma „(Ne)zahájení správního řízení z moci úřední“, po následné diskuzi hlasující členové a členky souhlasili s jeho jmenováním docentem v oboru Správní právo a právo životního prostředí.


Vědecká rada dále mj.:

 • schválila změnu školitelů u konkrétních studentů,
 • schválila nové členy stálé komise pro SDZ a obhajoby DP.

 

Odkaz na podrobný zápis ze zasedání předmětné vědecké rady je k dispozici v ISu.

Následující zasedání vědecké rady se bude konat 13. února 2024.

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. Informace k programu AKTION naleznete na stránkách DZSaktuální výzvy 2024 i na stránkách MŠMT. Pokud jste nestihli podat žádost v říjnovém termínu a máte o AKTION zájem, dalšími termíny v roce 2024 budou:
  • 15. 3. 2024 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2024,
  • 15. 5. 2024 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 9. do 31. 12. 2024.
 2. Pro absolventy magisterského studijního programu Právo a právní věda (do 2 let po úspěšném ukončení studia) se nabízí studium LL.M. na partnerské University of California College of the Law, San Francisco (dřívější University of California, Hastings College of the Law), podpořené stipendiem. Podrobné informace zde.
  Lhůta pro přihlášky: do 29. 2. 2024 (na OZV PrF MU – Věra Redrupová)
 3. Maďarská Ludovika University of Public Service vyhlásila výzvu do programu Ludovika Scholars Program pro hostující přednášející a výzkumné pracovníky s realizací od jara 2024. Plný text vyhlášení najdete zde.
 4. Aliance EDUC aktuálně hledá přednášející, kteří vytvoří obsah tematických modulů online kurzu v angličtině na následující témata/podtémata Female Empowerment:
  • genderová nerovnost,
  • násilí,
  • genderové metody výzkumu.
  Máte-li zájem přispět do programu, ozvěte se do 15. ledna 2024 na e-mail krizala@fss.muni.cz. Pro další informace případně kontaktujte doc. Šmídovou (krizala@fss.muni.cz), odpovědnou za nábor lektorek/lektorů tohoto programu na MU. Je třeba zdůraznit, že vyučující z Masarykovy univerzity vybraní aliancí dostanou za tuto svou práci finanční odměnu.
  Dále aliance předložila konkrétní návrhy kurzů od vyučujících z EDUC univerzit, kteří hledají partnery pro výuku daného kurzu (kolaborativní on-line kurzy), v oblasti práva (resp. příbuzných oborů) tyto:
  • European Family Law z Univerzity v Pécsi,
  • Evolve your learning mind by Systems Thinking and Obeya (multidisciplinární kurz) z Univerzity South-Eastern Norway.
  V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hutovou (hutova@czs.muni.cz), další informace jsou zde. Dne 4. ledna proběhne online meeting pro vyučující, na který je možné se přihlásit zde.

Zahraniční studenti – zpětná vazba
Fakulta v roce 2023 hostila výměnné studenty i z mimoevropských zemí, a to například z Kanady, Vietnamu, Tchaj-wanu či Japonska. Je příjemné od nich i po skončení pobytu v Brně získávat zpětnou vazbu a zprávy o jejich dalších studijních a životních krocích a motivovat je k možnému pokračování studií v Brně v Ph.D. či LL.M. programech. Těšíme se na nové příjezdy studentů v jarním semestru 2024 z dalších mimoevropských zemí: Austrálie, USA, Hongkongu či Mexika.
Sean Macdonald z partnerské Thompson Rivers University v Kanadě se podělil o svůj úspěch v ukončení studia a získání titulu Juris Doctor v návaznosti na jeho studijní pobyt na PrF MU v jarním semestru 2023.

Ohlédnutí za kurzy zahraničních vyučujících
V roce 2023 proběhlo 44 zajímavých kurzů zahraničních vyučujících, kterých se v součtu účastnilo přes 1200 studentů, včetně podzimní školy Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills.

Zde malé ohlédnutí za posledními třemi:

Centrum dalšího vzdělávání

Novela zákoníku práce – vypořádejte se se změnami v klidu a s přehledem

Jaké změny přinese do oblasti pracovního práva „konsolidační balíček“? Jak nově uzavírat dohody o práci konané mimo pracovní poměr? A jaká jsou pravidla pro práci na dálku? Přijďte s námi diskutovat o všech novinkách a o tom, jak se s nimi v klidu a s přehledem vypořádat. Prakticky koncipovaný kurz se zaměří na konkrétní situace z praxe, ke kterým dochází v souvislosti s úpravou legislativy.
Lektory jsou Michal Smejkal a Vojtěch Kadlubiec z Právnické fakulty MU. Více informací na https://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/kurzy/944-zasadni-novinky-v-oblasti-pracovniho-prava-prace-mimo-pracovni-pomer-prace-na-dalku-konsolidacni-balicek-aj/.

Noví zaměstnanci

Mgr. Sára Hrubešová Mgr. Sára Hrubešová
Odborná pracovnice
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
  Ing. Kateřina Budínová Ing. Kateřina Budínová
Personální referentka
Personální a mzdové oddělení
 
Mgr. Sabina Hauserová Mgr. Sabina Hauserová
Referentka pro vnější vztahy a marketing
Oddělení vnějších vztahů a marketingu

Důležité odkazy

Nové knihy

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube