Newsletter pro zaměstnance PrF MU - 1/2022

Newsletter 1/2022
24. 1. 2022, 9:31

Newsletter 6/2024

Bilance jednoho vědeckého vztahu

Již přes deset let intenzivně spolupracuje Christian Neschwara, mimořádný univerzitní profesor na Katedře právních a ústavních dějin na Právnické fakultě Univerzity ve Vídni, s Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde také pravidelně vede své kurzy právní historie pro německy mluvící studenty.

Rozhovor s panem profesorem naleznete na webu Právnické fakulty MU.
​Vzkaz od Christiana Neschwary pro uchazeče o studium na YouTube kanálu Právnické fakulty MU.

Den otevřených dveří 2022

V úterý 11. ledna proběhl na fakultě již tradiční Den otevřených dveří, který byl z epidemiologických důvodů bohužel již podruhé pouze online formou.
Záznam naleznete YouTube kanálu Právnické fakulty MU, kompletní informace a spoustu videí pak obsahuje speciální stránka právě pro Den otevřených dveří 2022 na PrF MU.

Kateřina RonovskáVedoucí Katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Kateřina Ronovská byla ve středu 15. prosince 2021 prezidentem republiky jmenována profesorkou v oboru občanského práva. Více informací.

Radim PolčákProrektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu práva a technologií PrF MU Radim Polčák obdržel od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ocenění za zásluhy v oblasti budování bezpečnějšího kyberprostoru a za dlouholetou spolupráci s úřadem. Podrobnosti v Magazínu M.

Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlašují další ročník Ius et Societas. Soutěž je určena všem studentům českých, slovenských a dalších zahraničních vysokých škol. Cena se uděluje za esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky o roli práva a justice ve společnosti.
Pravidla soutěže a veškeré potřebné informace naleznete na stránkách soutěže iusetsocietas.cz.
Vyhlášení výsledků za ročník 2021 najdete na Youtube kanálu PrF MU.

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. Dům zahraniční spolupráce (DZS) zve všechny zájemce na informační webinář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce v rámci programů AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP a AIA, který se uskuteční dne 9. února 2022 od 9:30 hodin. Webinář je určen především pro zástupce VŠ – zaměstnance zahraničních a grantových oddělení, oddělení vědy a výzkumu i akademické pracovníky. Webinář bude probíhat na platformě MS Teams. Odkaz na připojení bude zaslán osobám, kteří se zaregistrují nejpozději den před konáním akce přes online formulář.
 2. Pro zájemce o program Global Staff Mobility na rok 2022, který rozšiřuje možnosti zaměstnaneckých mobilit i mimo tradičně nastavené grantové programy (např. Erasmus+), je aktuálně v IS OIS otevřena přihláška, a to v termínu do 31. 1. 2022, následně pak do 30. 4., 31. 7. resp. 31. 10. 2022. Kompletní informace a podmínky programu najdete na fakultní stránce či stránce CZS: https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/global-staff-mobility.
 3. I v roce 2022 fakulta nabízí podporu internacionalizace akademických pracovníků (dle Pokynu děkana č. 1/2022), a to na tyto aktivity:
  • aktivní účast na zahraniční konferenci ve výši 15 000 Kč,
  • budování či rozvíjení mezinárodních vědeckých sítí ve výši 20 000 Kč,
  • zapojení se do výuky v programech na zahraničních univerzitách ve výši 20 000 Kč.

Připravuje se:

 • Erasmus+: výběrové řízení na výukové a školicí pobyty 2022/2023 (březen/duben 2022). Více informací najdete na stránkách CZS zde, resp. pro školící pobyty zde.
 • Kurzy zahraničních vyučujících – Jarní semestr 2022: seznam se vytváří a bude průběžně aktualizován na příslušné fakultní stránce.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou také pravidelně zveřejňovány na webu https://www.law.muni.cz/content/cs/zamestnanec/

Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání připravilo pro zájemce zdarma videokurzy z různých oborů práva. K dispozici jsou na webu kurzy.law.muni.cz.

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Školení na podporu procesu hodnocení pracovního výkonu ostatních zaměstnanců, které je určeno vedoucím neakademických pracovišť fakulty, se bude konat i letos a to online v délce 2,5–3 hodiny. Pokud máte zájem kontaktujte Mgr. Veroniku Macháček, kl. 6123 nebo na emailu veronika.machacek@law.muni.cz.

V rámci projektu Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV) nabídne CERPEK pět vzdělávacích workshopů věnujících se rozvoji pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů. Primární cílovou skupinou jsou zejména začínající vysokoškolští učitelé z řad doktorských studentů a mladých akademiků podílejících se na výuce. Vítáme také účast externích vyučujících či zkušenějších akademiků, kteří hledají nové impulzy do výuky. Témata workshopů vycházejí z analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny.
Díky podpoře projektu je účast na workshopech zdarma a vybírat lze z velké nabídky workshopů JARO 2022.

Noví zaměstnanci

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
profesor
Katedra občanského práva

Docent Kroupa ukončil působení na Právnické fakultě MU

V souvislosti s ukončením působení docenta Jiřího Kroupy na naší fakultě proběhlo přátelské setkání s děkanem Martinem Škopem, proděkanem Pavlem Koukalem a Davidem Kosařem, vedoucím Katedry ústavního práva a politologie, jejímž členem byl docent Kroupa dlouhá léta.

Důležité odkazy

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube